Jump to content

Sepp Blatter....


Simbad

Recommended Posts

  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply

Helt uenig. Det burde vurderes fra sak til sak. Noen ganger kan taklingen være helt uskyldig, men samtidig gjøre en stor skade på offeret.

At vedkommende som utførte pasningen skal bli utestengt like lang tid som offeret er skadet, blir bare latterlig. Dog i situasjoner der motstanderen går skikkelig inn for å brekke bein, da er jeg enig med deg.

Link to comment
Share on other sites

Delvis enig med Retteh. Det kan gjerne fortsette slik det er i dag, men med mye lengre straffer. Altså at man ikke trenger noen hyper-ekstrem grunn til å utestenge en spiller i 10 kamper. Om jeg ikke tar veldig feil nå, så fikk f.eks. R.Keane 5 kamper (+ bot, vel og merke) for taklingen på Alf Inge. Nå er dette lenge siden, men poenget er at det ikke er så lett å gi spillere veldig lang straff uten at klubben blir rasende. Derfor må det offisielt kunngjøres at straffene nå vil bli så og så mye lengre.

Link to comment
Share on other sites

Helt uenig. Det burde vurderes fra sak til sak. Noen ganger kan taklingen være helt uskyldig, men samtidig gjøre en stor skade på offeret.

At vedkommende som utførte pasningen skal bli utestengt like lang tid som offeret er skadet, blir bare latterlig. Dog i situasjoner der motstanderen går skikkelig inn for å brekke bein, da er jeg enig med deg.

Legg merke til at jeg skreiv stygge taklinger

Link to comment
Share on other sites

Legg merke til at jeg skreiv stygge taklinger

 

Og hva er stygge tacklinger? Hvem definerer hva som er stygge tacklinger?

 

Er en tackling kun stygg når en spiller blir skadet? Er en tackling som for Roy Keane virker grei stygg for Henry?

 

Dette er en regel som blir umulig å håndtere. Det er MYE viktigere å sette fokus på at dommerne håndhever reglene likt, og ikke så mye etter skjønn som det gjøres i dag. En tackling i en kamp blir frispark, mens i neste kamp blir samme type tackling gult/rødt kort med en annen dommer.

 

Skritt EN på veien til å få bort grisespill er å få en ren og rettferdig linje på dømmingen.

Link to comment
Share on other sites

Jeg syns at den mest rettferdige måten å straffe stygge taklinger på er å gi synderen karantene frem til offeret er tilbake på banen, enkelt og greit!

 

Dette hadde nok blitt umulig å gjennomføre i praksis.

 

Tenk om f.eks Ronaldo(!) hadde grise taklet Gilberto slik at han hadde blitt ute i 3 måneder. Men siden Ronaldo er den viktigste spilleren til United, så sier Arsenal at Gilberto er ute i 5 måneder, og han spiller ikke før i dersom. Dermed ryker halve sesongen til Ronaldo pga en "fake" skade på Gilberto.

Link to comment
Share on other sites

Jeg syns at den mest rettferdige måten å straffe stygge taklinger på er å gi synderen karantene frem til offeret er tilbake på banen, enkelt og greit!

 

Dette hadde nok blitt umulig å gjennomføre i praksis.

 

Tenk om f.eks Ronaldo(!) hadde grise taklet Gilberto slik at han hadde blitt ute i 3 måneder. Men siden Ronaldo er den viktigste spilleren til United, så sier Arsenal at Gilberto er ute i 5 måneder, og han spiller ikke før i dersom. Dermed ryker halve sesongen til Ronaldo pga en "fake" skade på Gilberto.

 

Jeg er enig med deg. Problemet er også at det er veldig vanskelig å konkretisere hva som hadde vært skade og ikke. Kanskje laget med karantene på spilleren mener at den skadde er spilleklar, mens det andre laget ikke vil rushe spilleren tilbake. Man kan ikke drive avanserte undersøkelser foran hver kamp for hver skadde spiller der skaderen fikk rødt kort.

 

Men som jeg har sagt: Ja til strengere straffer.

Link to comment
Share on other sites

Jeg syns at den mest rettferdige måten å straffe stygge taklinger på er å gi synderen karantene frem til offeret er tilbake på banen, enkelt og greit!

 

Dette hadde nok blitt umulig å gjennomføre i praksis.

 

Tenk om f.eks Ronaldo(!) hadde grise taklet Gilberto slik at han hadde blitt ute i 3 måneder. Men siden Ronaldo er den viktigste spilleren til United, så sier Arsenal at Gilberto er ute i 5 måneder, og han spiller ikke før i dersom. Dermed ryker halve sesongen til Ronaldo pga en "fake" skade på Gilberto.

Det er jo lov å håpe! :)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

"FIFA-President Blatter har lenge vært en forkjemper for å innføre en utlendingskvote i klubbfotballen, og nå har han kommet et skritt videre på veien mot sitt mål.

 

Fikk FIFA-mandat

 

Det ble klart på kongressen til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) i Sydney fredag. På tirsdag gjorde han det klart at han ville be FIFA-kongressen om å få et mandat til å forhandle med juridiske eksperter og politiske myndigheter med innføring av regelen som mål. Det har han nå fått.

 

- Der det er vilje er det håp. Vi skal prate, ikke komfrontere. Takk til dere alle for støtten til å beskytte ungdommen - og fotballen, sier Blatter ifølge det internasjonale nyhetsbyrået AP.

 

Minst seks nasjonale spillere

 

Blatter foreslår en trinnvis introduksjon av regelen, med innføring av 4+7 i 2010 (4 utenlandske spillere, 7 nasjonale), 5+6 i 2011 0g 6+5 i 2012.

 

- Det betyr at vi har nok tid. Målet er ikke å starte i morgen tidlig, fordi vi trenger å avklare med myndighetene, fortsetter Blatter.

 

155 forbund var i favør av forslaget, mens fem var imot. 40 forbund avsto fra å stemme.

 

Platini: - Vanskelig sak

 

FIFA-president Blatters forslag innebærer at et klubblag må ha minst seks spillere fra eget land fra start i hver kamp. UEFA-president Platini har sagt at hensikten bak ideen er god, men at den er i strid med EU-reglene om fri flyt av arbeidskraft og derfor ikke gjennomførbar.

 

- Dette er en vanskelig sak. 6+5-regelen er først og fremst en sak som handler om europeiske ligaer. Det setter europeisk fotball i en utsatt posisjon. Jeg støtter fullt og helt filosofien bak 6+5-regelen - det ville vært glimrende for fotballen og landslaget.

 

Blatter skal diskutere forslaget med presidenten i EU-parlamentet, Hans-Gert Pöttering, i Brussel 5. juni.

 

En UEFA-gruppe, med Per Omdal i spissen, har kommet med et forslag som er spiselig for EU-systemet. Regelen vil sette krav til antall spillere som er utviklet i landet der klubben hører hjemme, uavhengig av spillernes nasjonalitet."

 

Kilde:http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=195727

Link to comment
Share on other sites

Helt tåpelig hvis dette kommer til å gå igjennom.

Problemet med dette i f.eks England er ikke at prisene kommer til å gå opp så fryktelig. Problemet er at Arsenal, Man Utd, Liverpool og Chelsea som er de fire store, kommer til å kjøpe opp alle de beste engelske spillerne etterhvert.

 

Det vil bety at resten av klubbene i PL må bruke spillere som de egentlig ikke vil bruke og som de kanskje ikke ser på som gode nok. Dette kommer til å ødelegge PL. Masse attraksjoner vil forsvinne og mange gode utenlandske spillere som normalt kanskje ville blitt en stor "hit" i PL vil aldri få sjansen til å slå igjennom og vise seg frem i PL. Sånn vil det bli i andre land og. Og vi vil uansett ikke slite noe mer enn de andre klubbene i PL. Med tiden så må alle lag ha seks spillere fra eget land på banen i hver kamp. Det betyr at alle klubbene må skifte ut stort, for å ha backup også som er engelske.

 

FA som gjerne vil ha en runde 39 i utlandet et sted trenger ikke bekymre seg så mye lenger tror jeg. Går dette igjennom og blir satt i funksjon kommer ligaene til å bli helt annerledes.

 

Tenk dere Man Utd, Chelsea, Liverpool og Arsenal som kjøper 5-10 av de beste engelske spillerne til Blackburn, Tottenham, Aston Villa, Man City, Everton etc.

 

Tragisk forslag!

Link to comment
Share on other sites

Eg har sagt det før og eg seier det igjen; Dette er ikkje noko å bekymre seg for, for dette vil aldri skje!

For det første må det, som Platini seier, ei grunnleggande lovendring innad i EU til for at eit slikt forslag skal kunne gjennomførast. For det andre, så fell heile opplegget for eiga urimeligheit mellom anna på grunn av momenta som Frank nemner..

 

Folk i toppen må snart forstå at Sepp Blatter er rablande gal, og ute av stand til å sitte i ein slik posisjon.. Kven er det som for eksempel foreslo i fullt alvor at damefotball-spelarar burde stille i så trange shortsar som mulig for å heve interessen for sporten..? Loco...

Link to comment
Share on other sites

En sånn regel kommer til å ødelegge fotballen...rett og slett. Ihvertfall kvaliteten på fotballen.

Vi kunne jo kanskje hatt noen flere engelskmenn i Arsenal, men kun hvis de er gode nok og på høyde med "importene".

 

Ikke overraskende at det kommer fra Blatter. Gjør mye rart.

Link to comment
Share on other sites

Trodde hele ideen med klubbfotball var å knyte bånd, ikke lage et mini-landslag.. tviler på at dette forslaget slår igjen uansett.. men hvis det gjør det så skal jeg og balltreet mitt ta oss en tur til han godeste Blatter..

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...

Blatters intervju med Sky Sports nyleg må være den endelege stadfestinga på at fotballen er inne i ei krise, og at dumskapen og udugelegheita ikkje har nokon grense. Kort fortalt uttalar han fotballspelarar er vår tids slavar, og at dersom Cristiano Ronaldo ynskjer å gå til Real Madrid midt under kontraktstida så må han få lov til det. "-The important thing is, we should also protect the player", som han uttrykkjer det.

 

Lukkeleg er den som lir ei så fornem naud, heiter det. Spelarane det her er snakk om lever og opptrer som småkongar, og ordet slave er vel ikkje akkurat det fyrste som renn ein i hu. Eg skulle vore viljug til å tre inn i denne "slavestanden" kor tid som helst.

 

Dersom dette er FIFA's offisielle meining, og det er det vel, for Blatter ser ut til å styre butikken på eiga hand, ja da er me på full fart inn i det komplette anarki der ein liten klikk på tre, fire pengesterke klubbar styrer det meste og utan vanskar vil kunne trekkje til seg dei beste (og mest pengegriske spelarane) med FIFA's velsigning. Og det er vel der me no er, ettersom Man. Utd's klage på Real Madrid's framgangsmåte vart avvist av FIFA.

 

I sin ytterste konsekvens tyder dette at ein klubb som Arsenal innan neste sesong vil kunne stå utan samtlege av sine beste spelarar. Stabilitet, langsiktig planleggjing, og med det moglegheita til å hevde seg i toppen av europeisk fotball kan ein berre gløyme. Har toppspelarane FIFA og UEFA (Michel Platini er og i stor grad spelaranes mann) i ryggen, er det lite ein har å stille opp med.

 

Det er på tide at nokon tek inn over seg at fotballen ikkje er til for spelarane. Den er til for OSS, supportarane. Utan oss ville fotball hatt tilnærma null verdi, og "slavane" ville ikkje kunne hatt dei enorme inntektene dei faktisk har. Det er på tide at nokon med fornuft og gangsyn tek over styringa, før det heile bærer rett i katastrofen.

 

Eg vil ha nye folk inn i FIFA og UEFA, og det litt kvikt. Deira fyrste oppgåve burde å være å innføre standardkontrakter for samtlege spelarar, der eit kontraktsbrot utan legitim grunn ville medføre konsekvensar for både spelar og kjøpande klubb. Gjerne i form av karantenetid og/eller bøter.

Eg veit ingen stader i yrkeslivet enn innan sport, at brot på ei arbeidskontrakt ikkje ville fått fylgjer.

Eg ville ikkje vart lenge i min noværande jobb, for å seie det slik. Men så er eg vel også ein av vår tids slavar. Rett nok ikkje like godt betalt.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Man skulle tro handsen til henry vil sparke liv i videodømming debatten.

 

Men her uttaler Blatter at det aldri vil skje så lenge han er president. Et trist utsagn. Som Wenger sier intervjuet med ATVO i forkant av kampen i helgen: Når en milliard mennesker ser at det er feil, og dommeren ikke får det med seg, da trenger han hjelp!

 

Hvor lenge til kan Blatter sitte? Er det noen begrensninger på antall perioder, eller kan han sitte så lenge han bestikker folk til å stemme på han?

Link to comment
Share on other sites

Man skulle tro handsen til henry vil sparke liv i videodømming debatten.

 

Men her uttaler Blatter at det aldri vil skje så lenge han er president. Et trist utsagn. Som Wenger sier intervjuet med ATVO i forkant av kampen i helgen: Når en milliard mennesker ser at det er feil, og dommeren ikke får det med seg, da trenger han hjelp!

 

Hvor lenge til kan Blatter sitte? Er det noen begrensninger på antall perioder, eller kan han sitte så lenge han bestikker folk til å stemme på han?

Når det gjelder videodømming ønser jeg et system som i tennis, der hver lag kan utfordre x antall (f.eks. 3) dommeravgjørelser uriktig i løpet av en kamp.

Problemet med videodømming er derimot de situasjonene som er uklare også etter at video tas i bruk. Hvis situasjoner blir dømt feil også etter videodømming kan dette fort føre til skandaler og korrupsjonsteorier.

Link to comment
Share on other sites

Men her uttaler Blatter at det aldri vil skje så lenge han er president.

 

Blatter er en patetisk narr, med alt for mye makt. Hans uttalelse kan jo tolkes som et ultimatum, at han ikke vil lede en organisasjon som vedtar noe sånt, noe som for så vidt er greit nok. Men problemet er vel snarere at dette er uttrykk for Blatters jerngrep over FIFA, der han betrakter seg selv som en slags gud som enerådende skal bestemme hvilke regler man skal ha i fotball. Og dette er ikke bare et "demokratisk" problem, det er i enda større grad et fotballfaglig problem, som om EN person ALENE skulle være i stand til å ta en slik viktig avgjørelse. Wengers uttalelse viser jo med all tydelighet dette problemet. Men det er ikke første gang at diktatorer er upåvirkelige overfor input fra omverdenen....

Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder videodømming ønser jeg et system som i tennis, der hver lag kan utfordre x antall (f.eks. 3) dommeravgjørelser uriktig i løpet av en kamp.

Problemet med videodømming er derimot de situasjonene som er uklare også etter at video tas i bruk. Hvis situasjoner blir dømt feil også etter videodømming kan dette fort føre til skandaler og korrupsjonsteorier.

 

Men situasjoner som er så klare som den vi opplevde onsdag kveld, er jo så opplagt at det kan aldri føre til

noen verdens diskusjoner. Ja, det kan komme korrupsjonsteorier, jeg skjønner hva du mener. MEN, den

teorien er jo bare en teori frem til man faktisk har testet ut videodømming. Jeg ser i hvert fall heller video

enn 2 ekstra dommere i hver 16-meter.

 

 

Blatter er en patetisk narr, med alt for mye makt. Hans uttalelse kan jo tolkes som et ultimatum, at han ikke vil lede en organisasjon som vedtar noe sånt, noe som for så vidt er greit nok. Men problemet er vel snarere at dette er uttrykk for Blatters jerngrep over FIFA, der han betrakter seg selv som en slags gud som enerådende skal bestemme hvilke regler man skal ha i fotball. Og dette er ikke bare et "demokratisk" problem, det er i enda større grad et fotballfaglig problem, som om EN person ALENE skulle være i stand til å ta en slik viktig avgjørelse. Wengers uttalelse viser jo med all tydelighet dette problemet. Men det er ikke første gang at diktatorer er upåvirkelige overfor input fra omverdenen....

 

Så sant, så sant!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Den kommer garantert ut på nedlastningssider også. Så hvis dere ikke har kanalen kan man alltids jukse litt :P

 

Er forøvrig ikke noe sjokk at det er såpass korrupt. Det har jeg sett og skjønt i mange mange år.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...