Jump to content

Et åpent spørsmål til moderatorteamet


Chaz

Recommended Posts

  • Replies 90
  • Created
  • Last Reply

Selv om noen av punktene mine under kanskje hører til i "forslags-tråden", så velger jeg (foreløpig) å ta den i denne dagsaktuelle tråden.

(Jeg prøver å skrive på et generelt grunnlag, og eventuell kritikk mot enkeltpersoner er ikke tilsiktet.)

 

Etter å ha lest gjennom forumets retningslinjer så har jeg noen få "betraktninger" å komme med.

 

Ut i fra noen av svarene fra moderatorenes sin side, så får jeg inntrykk av at moderatorene MÅ følge retningslinjene til punkt og prikke og at dei derfor ikke har så mye rom for skjønn.

I punkt 10 står det "Moderatorene forbeholder seg retten til å operere ut i fra skjønn og fornuft også ut over de konkrete, fastsatte retningslinjene". Det er selvsagt mulig at jeg misforstår både moderatorer og regelverk, men muligheten som er nevnt her gir vel moderatorene en reell mulighet til å bruke skjønn, forsåvidt både til fordel og bakdel for den enkelte bruker.

 

I denne tråden så går en del av debatten ut på lengden og betingelser når en konkret bruker blir straffet. På et generelt grunnlag kunne det være interessant å få vite hvilke "strafferammer" moderatorer har å forholde seg til når en bruker ikke følger reglene. Advarsler er selvsagt "første straff" og så etterhvert utestengelse. Men har forumet noen konkrete (nedfelte) lengder på utestengelse ved 1. gangs, 2. gangs, 3. gangs (osv) utestengelse. Jeg finner ingen ting i reglementet som tilsier hvilken straff jeg kan forvente hvis jeg ikke "oppfører" meg.

 

For meg så er ett års straff nærmest å se på som "Livstidsstraff" på et medium som utvikler seg så raskt som det internett og dets innhold gjør, og det bør særdeles sterke grunner til at det skal kunne skje.

Samtidig så ser jeg på en "betinget" straff, der brukers meninger potensielt sett kan sensureres, som en uting. En reell utestengelse i en angitt periode er etter min mening en bedre og "klarere" straff, en en slik diffus og betinget straff.

Link to comment
Share on other sites

 

Joda, at Teddy er ei fitte er godt kjent for de aller fleste Arsenalfans, men det var aldri nødvendig av Toggen å publisere samme innlegg om og om igjen, uansett hva innholdet var. Spesielt etter å ha fått et par advarsler fra moderatorene på forhånd. Da er det egentlig rett og rimelig at det etterhvert ble satt en fot ned. Dog syns jeg straffen er noe merkelig. Enten blir man utestengt eller ikke, etter min mening. Ikke i ett helt år, men heller total skrivenekt i noen ukers tid.

+ 1. For streng straff, men riktig å straffe for å gjenta regelbrudd til tross for advarsel!

Link to comment
Share on other sites

Til de som påpeker at "straffen" er streng, så vil jeg igjen understreke at jeg som satt satt den tilverks aldri så på det som en straff, men som et redskap.

 

Og nettopp derfor er det slik at etter et initiativ av den involverte, har jeg kommet til enighet slik at restriksjonen kan oppheves øyeblikkelig. Dette er utelukkende et resultat av dette medlemmets initiativ og har ingenting med rabalderet som har foregått her å gjøre (vedkommende ønsket heller aldri et slikt rabalder i det hele tatt). Jeg er nødt til å legge til at medlemmet det gjelder heller ikke tidligere har reagert på sanksjonene og at det derfor ikke har vært noen grunn for meg å gjøre denne opphevelsen tidligere.

 

Det var egentlig aldri verre enn dette.

Link to comment
Share on other sites

Etter hva jeg har fått med meg (kun lest det som er skrevet i denne tråden) synes jeg faktisk sanksjonen virker helt ok. Toggen virker å ha gjennomført det samme regelbruddet gjentatte ganger til tross for advarsler og ytterlige sanksjoner må da gjennomføres. Det er ikke selve innleggene som er problematisk i seg selv, men motviljen til å overholde de gjeldende regler. Uavhengig av om man mener en regel er feil skal den overholdes (og evt. forsøkes fjernet) sålenge den gjelder. Her har Toggen med forsett satt seg selv over det gjeldende regelverk og gjennom sine innlegg bevisst gått i mot retningslinjene. I en slik sak kan (og bør) det etter mitt syn reageres strengt, i verste fall med utestengelse. At mod/admin så velger en mildere sanksjon gjennom kontroll av innlegg er for meg uproblematisk så lenge mod har kapasitet til å følge dette og det ikke krever for mye av teamets kapasitet. I så fall må utestengelse være et bedre alternativ...

 

For å presisere det viktige igjen; Det er ikke setningen "Teddy is (still) a cunt" som er problemet, men den bevisste handlemåte ved å flere ganger gå i mot retningslinjene og moderatorteamet som er problematisk.

 

Når det gjelder påstanden om at regelen er ulovlig etter norsk lov vil jeg gjerne se en konkret lovhjemmel som skulle forby dette. Ytringsfriheten beskytter mye, men gir ikke rett til deltagelse på et privat diskusjonsforum. Supporterklubben kan fritt sette grenser for deltagelse og bestemme retningslinjer på sitt eget drevne forum uten at dette påvirker ytringsfriheten.

Link to comment
Share on other sites

Gjett om yidza ler av oss nå!

 

det må de gjerne gjøre. Men du må ikke overvurdere yidzen! De har neppe intelligens nok til å forstå en slik prinsippdiskusjon uansett. ;) Som sagt; denne saken handler jo mer om forumets kjøreregler og overholdelse av disse generelt, og retten til å i full åpenhet ta opp ting man mener er problematiske, enn om det er OK å i det nesten kjedsommelige konstaterer det faktum at "Teddy is a cunt". Og nettopp evnen til å ta slike prinsippdiskusjoner er et av MANGE områder der vi ligger langt foran yidzens vulgære forum. At DE ler av oss forteller absolutt INGENTING om diskusjonens kvaliteter eller eventuell mangel på sådan, så det skal vi ta med knusende ro.

Link to comment
Share on other sites

Hadde egentlig tenkt å holde meg unna denne diskusjonen, men etter å ha lest alt som er skrevet, føler jeg for å skrive noen ord likevel.

 

Jeg velger faktisk å gi min støtte til moderatorene i denne saken. Ikke på grunn av måten denne saken med Toggen har blit håndtert, men på grunn av måten de ved flere anledninger blir behandlet av dette forumets deltakere. Jeg har selv vært moderator tidligere, og vet veldig godt hvilken utakknemmelig oppgave dette er. Man får sjeldent ros når man gjør en god jobb, men desto oftere kjeft og kritikk dersom noen er uenige i den jobben som gjøres. Og dette er ikke første gangen man "henger" ut moderatorene. Jeg husker godt hvordan f. eks Sir Carpenter og EvenA har fått gjennomgå tidligere.

 

Man må gjerne mislike retningslinjene her på forumet. Men dersom man skal unngå fullstendig anarki her inne, er man avhengige av at det faktisk finnes retningslinjer. Retningslinjene er det internettansvarlig i samsvar med styret som har satt, ikke moderator. Ønsker man å få endret retningslinjene, så får man ta dette direkte med internettansvarlig, eller be moderatorene om å ta opp saken for deg. Man kan også melde inn forslag til endringer i forbindelse med årsmøtet til Arsenal Norway.

 

De fleste av oss her inne, er (alderen tatt i betraktning) voksne mennesker, så kanskje det er på tide at vi begynner å oppføre oss som voksne mennesker også? Med tanke på alt som skjer i denne verden, er det smått utrolig at vi evner å lage en diskusjon rundt retten til å uttale at en viss person er en cunt i tid og utide. Synes også det er smått utrolig at man presterer å dra inn ytringsfriheten i denne saken, all den tid dette er et lukket forum for Arsenalsupportere, hvor det er supporterklubbens styre som setter premissene for forumet. Som sag, er man uenig i måten forumet blir drevet på, så får man ta det opp der det hører hjemme; hos internettansvarlig og styret

Link to comment
Share on other sites

I bunn og grunn er denne diskusjonen helt grei, men jeg setter pris på at man ikke henger ut moderatorer mer enn nødvendig. Som Kim er inne på, det er ikke moderatorene som har satt retningslinjene, og å poste en eller annen setning, uavhengig av innhold er ikke lov i følge retningslinjene. Hvorvidt de strider med ytringsfriheten kan gjerne diskuteres, men da prinsipielt uten å henge ut den ene eller den andre moderatoren. Prinsipielle spørsmål er det nok rom for...

 

Syns at det er relativt tåpelig av vedkommende over meg å presse grensen, uten annen intensjon (synlig for meg) for øyet enn å irritere. Det er det liten vits i, om man ønsker et forum som er ved et minimum av retningslinjer så er det en styresak og det er det ingen som nekter dere.

 

Fra nå av vil jeg ha stopp på personsnakk i denne tråden. Zaldor har kommet med en enighet om situasjonen som førte til denne tråden, det er greit at den står oppe litt til, men da er det i tilfelle for å få saken ut av verden....

Link to comment
Share on other sites

Bare så det er sagt Even; hvis man reagerer på enkeltsaker fra en moderator så har det vel strengt tatt en tendens til å bli fokus på den det gjelder, eller hur? Spesielt når det lages "spesialavtstraffelser" som vi debatanter aldri har hørt om før. Forutsigbarhet er en grei bil!

 

Utover det så tror ikke jeg jeg har så mye mer å si i sakens anledning. Det har blitt bekreftet det jeg hadde mistanke om, noe som jeg oppfatter som et sololøp fra den gjeldende moderatoren. Formoder at også HAN forholder seg til forumets retningslinjer fremover, og ikke lager avstraffelser etter eget forgodtbefinnende. Good, da var den saken ut av verden. Et siste spørsmål, finnes det retningslinjer for moderatorene?

Link to comment
Share on other sites

Formoder at også HAN forholder seg til forumets retningslinjer fremover, og ikke lager avstraffelser etter eget forgodtbefinnende.

 

Han har da vitterlig holdt seg til forumets retningslinjer, og han har ved flere anledninger pekt på hvilket punkt i retningslinjene som er lagt til grunn. Straffen som er benyttet, er en av flere mulige straffer som moderatorene kan velge mellom.

 

Man kan gjerne diskutere om det i dette tilfellet var mangel på bruk av skjønn, eller om retningslinjen som er lagt til grunn er feil osv. Men her driver du med skivebom når du påstår at han ikke forholder seg til forumets retningslinjer.

 

Denne saken er nå tydeligvis ute av verden, da Toggen har vært voksen nok til å ordne opp i dette selv, så jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kan legge denne saken død. Og er du fortsatt uenig i forumets retningslinjer, eller misfornøyd med moderatorenes håndtering av disse, så får du ta saken videre med internettansvarlig og styret, hvor saken hører hjemme

Link to comment
Share on other sites

Moderatorene har ingen retningslinjer utover formes retningslinjer, og disse har i så måte blitt fulgt. Men vi er enige om at saken er ute av verden.

 

Men for alles beste, om man ønsker en moderatorstab som får litt mer tid baken og har endel erfaring i den jobben, så bør det handles på andre måter ovenfor moderatorene, da det ikke er spesielt artig å få poster som den her slått opp. Da er det bedre at saken taes med internettansvarlig, ihvertfall i første omgang.

 

I og med at trådstarter er enig i at saken nå er ute av verden så strenger jeg denne tråden. Det virker som om emnet er ferdig tygd, og vi er klare for å gå videre. All kritikk mot moderatorstaben blir tatt med og vurdert i det videre arbeidet.

 

(Om noen har klager på at tråden nå blir stengt, så tar vi det på PM)'

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...