Jump to content

Et åpent spørsmål til moderatorteamet


Chaz

Recommended Posts

  • Replies 90
  • Created
  • Last Reply

 

Spot on, innertier and amen to that.

 

 

Og det sier vel litt om hvor mye du skjønner. Hvis jeg oppretter en diskusjonsforum og bestemmer at det ikke skal være lov til å diskutere kyr på dette forumet og noen gjør det så betyr det ikke at jeg bryter norsk lov hvis jeg forbyr det. Den som blir nektet å skrive om kyr her, kan fint gjøre det et annet sted. På vårt lands debattside, verdidebatt.no, er det neppe lov til å poste bilder av erigerte peniser. Dette til tross for at det er lov i norge for øvrig. Det betyr ikke at de bryter norsk lov.

 

Vanskelig Chaz?

Link to comment
Share on other sites

Men det er ikke det viktigste i denne saken; det viktigste er Chaz' eller en hvilken som helst annen forumbrukers rett til å lufte kontroversielle saker i full offentlighet. En innskrenking her vil fremfor noe annet være det mest alvorlige bruddet på ytringsffriheten man kan tenke seg.

 

Det er viktig, at forumet tåler debatt på kontroversielle saker. Ikke bare for brukerene, men også for de som styrer forumet. (mod-teamet). Med et åpent forum, så vil man slippe prat, og spørsmål knyttet opp til ulike situasjoner. Og prat kan ofte føre til spekulasjoner og dårlig stemning, noe som ingen vil tjene på.

 

Hvordan blir retningslinjene fulgt?

Hva gjør, at vedkommende får slike avtaler for å delta på forumet, mens andre "slipper unna"?

Blir alle dømt på samme måte?

 

Spekulasjoner kan man aldri få en helt slutt på, men man kan redusere det med å vise forumets linje, og hvorfor den er satt på forumet. Med en slik åpenhet, kan alle se hvor grensene går. Med en slik åpenhet, så kan alle selv se at det er likebehandling på forumet. For det er det vel?

Med en slik åpenhet, så kan mod-teamet slippe unna søkelyset/kritikk/spekulasjoner på måten de håndterer utfordringer på.

 

Jeg tror det vil lette den jobben mod-teamet gjør på fritiden, og som vil gjøre forumet bedre på sikt.

 

Hvem har ikke gått over retningslinjene som gjelder for dette forumet Tapapa?

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

I strid med norsk lov, neppe.

 

9. Klager

Dersom du har problemer med andre skribenter på forumet, så forsøk å løse dette ved å sende en personlig melding. Dersom dette ikke hjelper, tar du kontakt med administrator/moderator og forklarer problemet. Ved ingen tilfeller skal det opprettes tråder der temaet er persondiskusjon eller diskusjon av avgjørelser på utestenging eller andre handlinger gjort av administrator/moderator i denne sammenheng. Dersom det skulle være nødvendig med en diskusjon i plenum, så skal slike tråder opprettes av administrator/moderator.

 

hvis det ikke er i strid med norsk lov, synes jeg du skulle belyse dette. Jeg trodde det var generell ytringsfrihet i Norge jeg, dvs at man kan si og skrive hva man vil i det offentlige rom, som jo et internettforum er. Unntaket er injurier, og jeg kan vanskelig se at Chaz har opptrådd injurierende i denne saken, selv om hans spekulasjoner om DDR-metoder var uheldig.

 

og kanskje denne regel 9 i forumregelverket er selve problemets kjerne? Jeg vil ihvertfall foreslå å snarest endre denne, og synes vi burde ha en prinsippdiskusjon om dette. Når det kun er moderatorene som skal ha lov til å ta opp slike ting i plenum, får det hele et preg av bukken-passer-havresekken, uansett hvor dyktige og fornuftige moderatorene er. Og dette er en situasjon moderatorene selv burde være de første til å ønske å unngå.

Link to comment
Share on other sites

Vieira04, som du sikkert husker så har jeg lenge arguementer for å liberalisere retningslinjene på forumet. Dette til motstand fra deg og Chaz m.fl. Det er nok mange som ikke har brutt retningslinjene skulle jeg tro, uten at jeg har noen oversikt over det. Sant og si så tror jeg ikke du har brutt retningslinjene...

Link to comment
Share on other sites

 

hvis det ikke er i strid med norsk lov, synes jeg du skulle belyse dette. Jeg trodde det var generell ytringsfrihet i Norge jeg, dvs at man kan si og skrive hva man vil i det offentlige rom, som jo et internettforum er. Unntaket er injurier, og jeg kan vanskelig se at Chaz har opptrådd injurierende i denne saken, selv om hans spekulasjoner om DDR-metoder var uheldig.

 

og kanskje denne regel 9 i forumregelverket er selve problemets kjerne? Jeg vil ihvertfall foreslå å snarest endre denne, og synes vi burde ha en prinsippdiskusjon om dette. Når det kun er moderatorene som skal ha lov til å ta opp slike ting i plenum, får det hele et preg av bukken-passer-havresekken, uansett hvor dyktige og fornuftige moderatorene er. Og dette er en situasjon moderatorene selv burde være de første til å ønske å unngå.

 

Dette har jeg også besvart Piscator: Vi forvalter et regelverk, vi lager det ikke. Bukken og havresekken blir derfor ikke en relevant sammenligning i denne saken. Den dagen retningslinjene er endret så forholder vi oss til det. Så enkelt er det faktisk.

 

Registrerer forøvrig at det ikke er kommet et eneste svar på mitt spørsmål angående håndtering av regelverket i et tidligere innlegg.

Link to comment
Share on other sites

 

hvis det ikke er i strid med norsk lov, synes jeg du skulle belyse dette. Jeg trodde det var generell ytringsfrihet i Norge jeg, dvs at man kan si og skrive hva man vil i det offentlige rom, som jo et internettforum er. Unntaket er injurier, og jeg kan vanskelig se at Chaz har opptrådd injurierende i denne saken, selv om hans spekulasjoner om DDR-metoder var uheldig.

 

og kanskje denne regel 9 i forumregelverket er selve problemets kjerne? Jeg vil ihvertfall foreslå å snarest endre denne, og synes vi burde ha en prinsippdiskusjon om dette. Når det kun er moderatorene som skal ha lov til å ta opp slike ting i plenum, får det hele et preg av bukken-passer-havresekken, uansett hvor dyktige og fornuftige moderatorene er. Og dette er en situasjon moderatorene selv burde være de første til å ønske å unngå.

 

Jeg har allerede belyst det i et innlegg over. Tenk litt logisk Piscator. Vi forbyr Tottenhamsupportere å skrive her, er det brudd på deres ytringsfrihet? Eller er det bare regler vi har satt som eiere av dette forumet? Forumeierene kan bestemme reglene for bruk av dette forumet og det er nøyaktiv hva de har gjort. Det er ikke knebling av noens ytringsfrihet, bare interne regler for bruk av akkurat dette forumet.

 

Hvis Toggen ønsker et forum hvor man kun kan skrive at "Teddy is a cunt" så så må han gjerne lage et slikt et. Han krenker ingens ytringsfrihet hvis han gjør det.

Link to comment
Share on other sites

Dette har jeg også besvart Piscator: Vi forvalter et regelverk, vi lager det ikke. Bukken og havresekken blir derfor ikke en relevant sammenligning i denne saken. Den dagen retningslinjene er endret så forholder vi oss til det. Så enkelt er det faktisk.

 

for all del, men dere i moderator-gruppen må vel gjøre dere noen tanker om det regelverket dere forvalter er hensiktsmessig eller ikke? Dere - som daglig står mitt oppe i dette - burde jo være de fremste til å mene noe vettug om dette skulle jeg tro? jeg forstår jo at det er en utfordring å på den ene siden forvalte - og dermed indirekte forsvare - regelverket, for i det neste åndedraget å kritisere det samme regelverket. Men hvis dere er tydelige på hvilken hatt dere til enhver tid har på hodet burde vel dette la seg gjøre? Og husk på at dere har ganske stor påvirkningskraft her inne. Denne kan dere bruke konstruktivt, ved hele tiden (å ta til orde for) å videreutvikle regelverket dersom dere ser behovet for dette.

 

Når jeg kritiserer regel nr 9, og mener den kanskje er i strid med norsk lov, betyr ikke det at jeg ikke også ser hvorfor denne regelen i sin tid ble innført. Men her må man fortløpende veie ulike hensyn opp mot hverandre, og vurdere å endre reglene hvis det er det mest hensiktsmessige.

Link to comment
Share on other sites

Registrerer forøvrig at det ikke er kommet et eneste svar på mitt spørsmål angående håndtering av regelverket i et tidligere innlegg.

 

Jeg har flere ganger forsøkt å få endret retningslinjene, men har aldri fått mange nok til å støtte meg i det. Og slik er det nå å leve i et demokrati, så lenge flertallet ikke støtter mine endringsforslag så blir reglene som de er i dag. Jeg har ingen innsigelser på hvordan retningslinjene håndteres i dag og jeg har fått karantene, warning og fått slettet innlegg.

Link to comment
Share on other sites

 

for all del, men dere i moderator-gruppen må vel gjøre dere noen tanker om det regelverket dere forvalter er hensiktsmessig eller ikke? Dere - som daglig står mitt oppe i dette - burde jo være de fremste til å mene noe vettug om dette skulle jeg tro? jeg forstår jo at det er en utfordring å på den ene siden forvalte - og dermed indirekte forsvare - regelverket, for i det neste åndedraget å kritisere det samme regelverket. Men hvis dere er tydelige på hvilken hatt dere til enhver tid har på hodet burde vel dette la seg gjøre? Og husk på at dere har ganske stor påvirkningskraft her inne. Denne kan dere bruke konstruktivt, ved hele tiden (å ta til orde for) å videreutvikle regelverket dersom dere ser behovet for dette.

 

Når jeg kritiserer regel nr 9, og mener den kanskje er i strid med norsk lov, betyr ikke det at jeg ikke også ser hvorfor denne regelen i sin tid ble innført. Men her må man fortløpende veie ulike hensyn opp mot hverandre, og vurdere å endre reglene hvis det er det mest hensiktsmessige.

Det gjør vi, tro meg. Men, din eller min eller hvermannsens stemme teller like mye her inne. Når enkeltepisoder oppstår så må det der og da håndteres ut i fra det eksisterende regelverk og ikke ut i fra hva jeg eller du mener er riktig. Det blir av underordnet betydning. Så må man i ettertid ta opp saker av prinsippiell viktighet, men uten å hentyde til eller underslå viktige fakta i en konkret sak. Jeg har ingenting i mot å belys alle sider av en moderators jobb, men det må gjøres i lys av regelverket generelt og ikke en sak spesielt.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har som de aller fleste (alle....?), brutt retningslinjer.

 

@ tapapa

så har jeg lenge arguementer for å liberalisere retningslinjene på forumet

Ja, du har møtt motstand fra meg på ditt liberaliserende syn, og det står jeg 100% for. Fritt ordbruk/ordlyd ville skapt sinnsyke tilstander på forumet, og det vil neppe sette oss i et godt søkelys. Ikke et søkelys klubben eller supporterklubben ville vært stolte av.

 

Om +/- funksjonen var et liberalt syn, det tør jeg vel ikke påstå. En funksjon som ikke gir mer argumentasjon på et diskusjonsforum, skaper vel neppe mer liberaliserende tanker/uttrykk på et forum.

Dette har vi diskutert mye tidligere, og det blir en avsporing i denne saken.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har allerede belyst det i et innlegg over. Tenk litt logisk Piscator. Vi forbyr Tottenhamsupportere å skrive her, er det brudd på deres ytringsfrihet? Eller er det bare regler vi har satt som eiere av dette forumet? Forumeierene kan bestemme reglene for bruk av dette forumet og det er nøyaktiv hva de har gjort. Det er ikke knebling av noens ytringsfrihet, bare interne regler for bruk av akkurat dette forumet.

 

Hvis Toggen ønsker et forum hvor man kun kan skrive at "Teddy is a cunt" så så må han gjerne lage et slikt et. Han krenker ingens ytringsfrihet hvis han gjør det.

 

I og med at dette er et lukket forum har du muligens ditt på det tørre rent juridisk. Men jeg mener likefullt det er uheldig selv på et lukket forum å innskrenke reglene for mye, særlig i forhold til ytringsfriheten.

 

for øvrig er ikke toggens rett til å skrive sin frase det sentrale her, men hvorvidt Chaz har rett til å ta opp saken i plenum.

Link to comment
Share on other sites

Vieira04

 

Jeg orker ikke +/- debatt en gang til jeg heller :proud:

 

Velkommen tilbake som aktiv debattant. Jeg er ofte uenig med deg, men skal forsvare din rett til å skrive dine meninger her. Akkurat som jeg forsvarer Chaz sin rett til å gjøre akkurat det samme, selvom han tydeligvis ikke tror meg på det.

Link to comment
Share on other sites

 

I og med at dette er et lukket forum har du muligens ditt på det tørre rent juridisk. Men jeg mener likefullt det er uheldig selv på et lukket forum å innskrenke reglene for mye, særlig i forhold til ytringsfriheten.

 

for øvrig er ikke toggens rett til å skrive sin frase det sentrale her, men hvorvidt Chaz har rett til å ta opp saken i plenum.

 

I grunn så har han ikke rett til det da han bryter forumets retningslinjer. Om han BURDE ha rett til det er en annen diskusjon og det er bare til å sette i gang diskusjonen om endring av retningslinjene det. Jeg forslår tråden "Forslag til forbedringer".

Link to comment
Share on other sites

Utmerket. Vi bare påpeke at så ikke har skjedd i denne saken. Sånn just out of curiosity; kan vi fremdeles skrive "Teddy is (still) a cunt" herpå forumet?

Ja, det kan man. Men, hvis det brukes som eneste innlegg og stadig avsporer en debatt så vil det være brudd på regelverket

Link to comment
Share on other sites

¨

 

Piscator's far?? Kor mange horn er det plass til på denne veggen? Har Orakelet råd til fleire mikrofonstativ? Eller er det plass til fleire i kvart horn? Svaret på dette og mykje anna får ein i neste episode av Forviklingar!! Fylg med!! :xmas:

 

Budsjettet ble behandlet i høst, og på vedtatte versjon har Vegghornets venner fått stor økning i sitt budsjett. Dette resultere i at vi både kan utvide de hornene vi allerede har, vi kan bygge nye, og vi har øremerket midler til mikrofoner.

 

Erfaringsmessig er den største utfordringen at gamle, grinete menn sjelden vil bo sammen... Så det blir nok mest nybygg...

 

Men tusen takk Good old Arsenal, for et innlegg som fikk meg til å le mer enn jeg har gjort på lenge!

Link to comment
Share on other sites

Ja, det kan man. Men, hvis det brukes som eneste innlegg og stadig avsporer en debatt så vil det være brudd på regelverket

 

Ok. da sitter muligens Toggen i fengsel i et år. Stakkars jævel! Forøvrig, og som et alment kjent faktum: Teddy is still a cunt, står seg bunnsolid helt alene. Både her til lands og i resten av verden. Det har mer mening og substans enn mye annet på dette forumet. God jul!

Link to comment
Share on other sites

 

Ok. da sitter muligens Toggen i fengsel i et år. Stakkars jævel! Forøvrig, og som et alment kjent faktum: Teddy is still a cunt, står seg bunnsolid helt alene. Både her til lands og i resten av verden. Det har mer mening og substans enn mye annet på dette forumet. God jul!

 

Joda, at Teddy er ei fitte er godt kjent for de aller fleste Arsenalfans, men det var aldri nødvendig av Toggen å publisere samme innlegg om og om igjen, uansett hva innholdet var. Spesielt etter å ha fått et par advarsler fra moderatorene på forhånd. Da er det egentlig rett og rimelig at det etterhvert ble satt en fot ned. Dog syns jeg straffen er noe merkelig. Enten blir man utestengt eller ikke, etter min mening. Ikke i ett helt år, men heller total skrivenekt i noen ukers tid.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...