Jump to content

Et åpent spørsmål til moderatorteamet


Chaz

Recommended Posts

Det har kommet meg for øret at moderatorteamet, eller sjefsmoderator muligens, kjører en aldri så lite spesiell praksis på dette forumet. En praksis som får en til å tenke tilbake til det gamle DDR, eller muligens CCCP, regimet. Kan man få en bekreftelse på, eller aller helst en avkreftelse selvsagt, at moderatorteamet opererer med sensur av en eller muligens flere debatanter? At det samme teamet skal godkjenne hva den/de nyss nevnte faktisk skriver, før dette blir lagt ut? Har vi en Erich Honecker blandt våre moderatorer? Vennligst bekreft eller avkreft. Dette er for meg, og flere med meg, et SVÆRT VIKTIG spørsmål.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 90
  • Created
  • Last Reply

Ha ha ha, er du på fylla mitt på dagen? Lest for mye conspiracy theory i det siste?

 

Nei, jeg har ganske enkelt fått det påpekt fra en forumdeltaker. Forøvrig; hva mener du med dette: Ha ha ha, er du på fylla mitt på dagen?

Link to comment
Share on other sites

Uten å kjenne denne saken eller hvem det gjelder så kan jeg på generelt grunnlag si at beslutninger tatt av moderator eller admin ikke diskuteres. Det må i såfall sendes klage til mod eller admin på PM. Dette i henhold til retningslinjene punkt 9:

 

9. Klager

Dersom du har problemer med andre skribenter på forumet, så forsøk å løse dette ved å sende en personlig melding. Dersom dette ikke hjelper, tar du kontakt med administrator/moderator og forklarer problemet. Ved ingen tilfeller skal det opprettes tråder der temaet er persondiskusjon eller diskusjon av avgjørelser på utestenging eller andre handlinger gjort av administrator/moderator i denne sammenheng. Dersom det skulle være nødvendig med en diskusjon i plenum, så skal slike tråder opprettes av administrator/moderator.

 

Bruk gjerne rapporteringsfunksjonen for å rapportere om atferd i strid med retningslinjene. Kun administrator og moderatorer vil kunne se klagen.

Link to comment
Share on other sites

Kan du utdype litt mer om hva som er saken i detalj? Hvis dette stemmer er det over og ut fra min side for godt

 

Tror Zaldor må svare på denne, Orakelet.

 

RP7: Dette er av så stor prinsipiell betydning at dette går ikke via PM.

Link to comment
Share on other sites

Mitt inntrykk er at moderatorene kun forholder seg til retningslinjene som er satt, så det blir feil å angripe personene som frivillig jobber for å holde orden. Det er en veldig utakknemmelig jobb å ha, og jeg synes at folk skal vise mer respekt til de som tar seg tid til det som tidvis er barnehagetilstander. Prøv heller å få endringer i retningslinjene hvis du først vil ha endringer på forumet.

 

http://gunners.ipbhost.com/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules

Link to comment
Share on other sites

 

Tror Zaldor må svare på denne, Orakelet.

 

RP7: Dette er av så stor prinsipiell betydning at dette går ikke via PM.

 

Nei, det er det ikke. Hvis dette gjelder en tredje person som er aktiv på forumet så må han selv ta dette med admin hvis det er en klage på behandling eller moderering. Så lenge regelverket ikke tillater diskusjon rundt dette så vil saken kun bli fremstilt fra en side og dermed komme veldig skjevt ut i forhold til alle som leser den.

 

Bruk riktig "tjenestevei" ved klager så man slipper misforståelser og diskusjoner som baserer seg på rykter eller halvsannheter. Som sagt så kjenner jeg ikke saken, men admin må avgjøre om dette skal diskuteres i offentlighet eller ikke.

Link to comment
Share on other sites

 

Nei, det er det ikke. Hvis dette gjelder en tredje person som er aktiv på forumet så må han selv ta dette med admin hvis det er en klage på behandling eller moderering. Så lenge regelverket ikke tillater diskusjon rundt dette så vil saken kun bli fremstilt fra en side og dermed komme veldig skjevt ut i forhold til alle som leser den.

 

Bruk riktig "tjenestevei" ved klager så man slipper misforståelser og diskusjoner som baserer seg på rykter eller halvsannheter. Som sagt så kjenner jeg ikke saken, men admin må avgjøre om dette skal diskuteres i offentlighet eller ikke.

 

I og med dette ser ut til å være praksis RP7, så er jeg faktisk talt ikke trygg på bruken av PM vil være det rette. Og JO, det er av SVÆRT stor prisipiell betydning. Jeg har faktisk talt ikke brukt 15 år av mitt liv, hvorav 10 som leder, på denne supporterklubben, for å oppleve KGB tendenser, eller for å bruke uttrykket til en annen debatant på forumet, "brev- og besøkskontroll", av supporterklubbens debattforum. Det er ganske enkelt å tøye moderatorrollen en smule vel langt.

Link to comment
Share on other sites

 

I og med dette ser ut til å være praksis RP7, så er jeg faktisk talt ikke trygg på bruken av PM vil være det rette. Og JO, det er av SVÆRT stor prisipiell betydning. Jeg har faktisk talt ikke brukt 15 år av mitt liv, hvorav 10 som leder, på denne supporterklubben, for å oppleve KGB tendenser, eller for å bruke uttrykket til en annen debatant på forumet, "brev- og besøkskontroll", av supporterklubbens debattforum. Det er ganske enkelt å tøye moderatorrollen en smule vel langt.

Admin er øverste sjef for forumet og riktig adresse for klagen er til ham. Hva du eller jeg måtte mene er riktig eller galt spiller mindre rolle så lenge regelverket er som det er. Vær så snill å respekter dette og ta det riktig vei.

Link to comment
Share on other sites

Enn så lenge tas dette i det åpne. Man kan faktisk talt ikke kjøre med en sensurpolitikk uten at det stilles spørsmål om det i det "offentlige". Det finnes faktisk en ytringsrett i dette landet. Også på lukkede fora. Og, såpass respekt bør man vise overfor supportklubbens medlemmer.

Link to comment
Share on other sites

Enn så lenge tas dette i det åpne. Man kan faktisk talt ikke kjøre med en sensurpolitikk uten at det stilles spørsmål om det i det "offentlige". Det finnes faktisk en ytringsrett i dette landet. Også på lukkede fora. Og, såpass respekt bør man vise overfor supportklubbens medlemmer.

Igjen, din mening er ikke retningsgivende for forumet. Det er sannsynligvis en forhistorie til dette og den vil ikke bli belyst. Enn så lenge lar jeg posten stå åpen, men gjør oppmerksom på at dette i utgangspunktet er brudd på regelverket.

 

Ta det tjenestevei. Det blir min siste kommentar og hvis dette utarter seg så vil tråden bli stengt.

Link to comment
Share on other sites

Om det stemmer det Chaz sier, så syns jeg det er rett og rimelig at det tas opp her på forumet. På et åpent debattforum skal det selvsagt ikke "mod" bestemme hva og i hvilken stor grad ting skal diskuteres. La folk skrive det de vil skrive, og straff heller brukerne i ettertid i stede for å sensurere før brukerne i det hele tatt får muligheten til å ytre sine meninger.

 

For all del; creds til moderatorene og administratorene for fantastisk innsats og ståpåvilje her på forumet. Håper dere fortsetter den gode jobben dere gjør. Men om det stemmer, det Chaz sier, så arbeider dere litt for mye. Ikke moderer oss ut av forumet.

Link to comment
Share on other sites

Jeg tok en sjelden pause fra forumet med lengde på flere timer og finner navngitt, uhyggelig og dårlig begrunnet kritikk mot mitt navn. Det setter jeg liten pris på.

 

Dette jeg leser her er spissformulerte spekulasjoner om ting trådstarter ikke har innsikt i. Jeg ser ingen behov for at en konkret sak skal diskuteres her, i hvert fall ikke til de involverte selv står fram. Andre kan godt spekulere i hvor mye interessant de tror foregår bak kulissene, men å la det gå ut over navngitte personer på så dårlig grunnlag, synes jeg lite om.

 

RP7 har redegjort for normal saksgang og den må jeg oppfordre dere til å følge.

 

Sitat fra meg selv fra (den gamle) Tottenham-tråden:

 

Jeg blir nødt til å klargjøre noen ting her.

 

Det er ikke vedtatt noen form for sensur forumet. Her er det kun retningslinjene som gjelder. Brudd på retningslinjene kan medføre enkelte restiksjoner for individuelle brukere.

 

Dette er retningslinjene for ANs diskusjonsforum:

http://gunners.ipbho...tion=boardrules

 

Diskusjonen vi hadde her om hvorvidt det er riktig å latterliggjøre Tottenham eller ikke, og på hvilket grunnlag, handler ikke om hva som offisielt skal godtas på forumet.

Link to comment
Share on other sites

Trådstarter har nok mer innsikt i saken enn det Zaldor er klar over, Forøvrig er ingen, jeg gjentar INGEN, personer navngitt. Her brukes kun nick. Men når du først er her, kan du bekrefte, eller avkrefte, at du (eller andre) forhåndsgodkjenner det en debatant (kun en jeg har hørt om) ønsker å skrive på forumet?

Link to comment
Share on other sites

Jeg kaller deg "navngitt" da dette går utover min person på dette forumet, men det kunne jeg ha spesifisert, siden det tross alt ikke er det samme som å komme med personlig informasjon.

 

Det overrasker meg ikke at det finnes kanaler hvor insideinformasjon lekker ut til deg, Chaz, men jeg er så absolutt ikke overbevist om at denne er åpen nok til at du vet akkurat på hvilke grunnlag jeg handler. Helt konkrete spørsmål må du gjerne komme med på PM.

 

Jeg kan bekrefte at et medlem på grunn av sin oppførsel har fått en tidsbestemt restriksjon der dette medlemmets poster må godkjennes manuelt. Dette er et alternativ til utestenging. Jeg kan for ordens skyld legge til at samtlige poster fra denne brukeren har blitt godkjent så langt.

Link to comment
Share on other sites

Da kan man altså konkludere med at man hadde rett. Takk for det, Zaldor. Insideinformasjon? Lekasje? Kjære deg Zaldor, selv i disse interaktive tider, med sosiale medier og dets like, må man da faktisk ha lov til å prate med mennesker man definerer som sine venner, eller hur?

 

Uansett, jeg har fått bekreftet mine mistanker, og ber om at administrator, samt moderator teamet tar seg en aldri så liten intern prat for å luke vekk denslags tull. Som sagt, dette forumet trenger ikke sin egen Erich Honecher. Vi er faktisk talt i Norge nå.

Link to comment
Share on other sites

Da kan man altså konkludere med at man hadde rett. Takk for det, Zaldor. Insideinformasjon? Lekasje? Kjære deg Zaldor, selv i disse interaktive tider, med sosiale medier og dets like, må man da faktisk ha lov til å prate med mennesker man definerer som sine venner, eller hur?

 

Uansett, jeg har fått bekreftet mine mistanker, og ber om at administrator, samt moderator teamet tar seg en aldri så liten intern prat for å luke vekk denslags tull. Som sagt, dette forumet trenger ikke sin egen Erich Honecher. Vi er faktisk talt i Norge nå.

 

Jeg kaller det innsideinformasjon fordi jeg setter min tvil til at det som skjer mellom en av forumets brukere og meg selv ikke er det samme som det du hører av den samme brukeren, som i tillegg er din venn.

 

Kravet ditt ser jeg på som urimelig, men jeg lytter alltid til det andre i moderatorteamet måtte ha å si.

Link to comment
Share on other sites

Jeg kaller deg "navngitt" da dette går utover min person på dette forumet, men det kunne jeg ha spesifisert, siden det tross alt ikke er det samme som å komme med personlig informasjon.

 

Det overrasker meg ikke at det finnes kanaler hvor insideinformasjon lekker ut til deg, Chaz, men jeg er så absolutt ikke overbevist om at denne er åpen nok til at du vet akkurat på hvilke grunnlag jeg handler. Helt konkrete spørsmål må du gjerne komme med på PM.

 

Jeg kan bekrefte at et medlem på grunn av sin oppførsel har fått en tidsbestemt restriksjon der dette medlemmets poster må godkjennes manuelt. Dette er et alternativ til utestenging. Jeg kan for ordens skyld legge til at samtlige poster fra denne brukeren har blitt godkjent så langt.

 

Knall. Kan jeg komme med forslag på flere brukere dette burde prøves ut på?

 

BE

Link to comment
Share on other sites

 

Jeg kaller det innsideinformasjon fordi jeg setter min tvil til at det som skjer mellom en av forumets brukere og meg selv ikke er det samme som det du hører av den samme brukeren, som i tillegg er din venn.

 

Kravet ditt ser jeg på som urimelig, men jeg lytter alltid til det andre i moderatorteamet måtte ha å si.

 

Vedkommende er et voksent, godt oppegående, reflektert menneske, så du skal ikke være redd for at ting har blitt overdramatisert. Så viktig er tross alt ikke dette forumet. Forøvrig så kan det være lurt å lytte til brukerne også. Bare så det er sagt.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...