Jump to content

Et åpent spørsmål til moderatorteamet


Chaz

Recommended Posts

  • Replies 90
  • Created
  • Last Reply

Det som er viktig å huske er at den restriksjoner Zaldor har gitt ikke i noen grad sensurerer meningene som det gitte medlemet ønsker å ytre, men det gjør det lettere å forhindre brudd på retningslinjene fra dette medlemmet, som over tid har vist seg å bryter dette relativt jevnlig.

 

Det er forskjell på sensur av meninger, og det å gjøre tiltak ovenfor stadige brudd på retningslinjene. Om det er noen som fortsatt retter seg direkte imot dette, og mener at moderatorstaben ikke gjør en god nok jobb, og bedriver sensur i ordets rette forstand så er dere velkomne til å gjøre en henvendelse til internettansvarlig som da tar saken og gjør de eventuelt nødvendige tiltakene. Jeg har ingen ekstrem interesse av å sitte som moderator, og om det til stadighet skal stilles spørsmålstegn til den jobben som blir gjort, fordi plumplige utsagn fra enkeltmedlemmerr blir straffet etter retningslinjene så er det ingen artig jobb å utføre.

 

Skjerp dere folkens, det vil ihvertfall være greit om henvendelser som dette blir gjort over PM eller Mail til vedkommende det gjelder, eller til internettanavarlig, det er ikke akkurat avduket noe sensureringsrgime ala Stasi her inne....

Link to comment
Share on other sites

Jo Even, de restriksjonene som er iverksatt, de senurerer faktisk de meningene vedkommende debatant står for. Han mener det han skriver. Og til dere øvrige, meningene er hverken rasistiske, homofobiske eller øvrig normalt krenkende. Vedkommende står for det han skriver, og det blir han faktisk nektet å gjøre her på forumet. Det både overrasker og skremmer litt. Vi snakker faktisk talt om ren sensur.

Link to comment
Share on other sites

Nå må jeg si at dette er en merkelig form for avstraffelse på et diskusjonsforum. Enten så får vedkommende bli utestengt en periode (ikke 1 år......), eller så får man ha alle rettigheter.

Å innføre en straff som medfører at innlegg må godkjennes av en moderator blir for dumt. Ikke bare er det dumt for selve diskusjonen på forumet, men i tillegg blir det et merarbeide på moderatorene som jeg da regner med er inne til alle døgnets tider for å sjekke om vedkommende har postet et innlegg som må godkjennes.

 

Merkelig system dette her... Dette klarer man fint å agere mot, og i tillegg være "fantasifull" i sin søken etter en avstraffelse - men å ta en avgjørelse om spillerbørsen på hjemmesida... neeeida...

Link to comment
Share on other sites

Jeg kan bekrefte at et medlem på grunn av sin oppførsel har fått en tidsbestemt restriksjon der dette medlemmets poster må godkjennes manuelt. Dette er et alternativ til utestenging

 

Enten får man stenge folk ute en periode, ellers må man gi de muligheten til å følge retningslinjene som er satt slik som alle andre. Bryter man retningslinjene, så er det vel bare på med en ny utestengelse?

 

Det har vært stor toleranse på dette forumet på mange områder tidligere, så det er ikke rart mange stiller spørsmål på denne spesielle saken.

Man har kun hørt deler av dette "eksempelet", så selvfølgelig lurer mange på hva som foregår. Gjelder det språkbruk (ordbruk og ordlyd), personangrep,eller meninger (sensur)?

 

Føler vedkommende seg som "et offer", og urettferdig behandlet?

Forstår og aksepterer vedkommende dette systemet, for å delta i debatten?

 

Tror det er viktig, at forumet holder en åpen profil i fremtiden. Utestengelser og "få-godkjent-post-systemer", kan og bør være for offentligheten. Ikke fordi at dere gjør en dårlig jobb, men for at man skal slippe spekulasjoner og prat på ulike situasjoner. Da har dere alt på det rene, og hvorfor dere tok en avgjørelse som dere gjorde. Man luker vekk alt av spekulasjoner, og dere vil slippe unna mye bråk i den frivillige jobben dere faktisk gjør for forumet.

 

Ønsker vedkommende i det hele tatt, at saken skal få fokus?

Om vedkommende faktisk ønsker at dette burde være for offentligheten, stopper mod-teamet den muligheten?

 

Ønsker iallefall, at forumet vil være åpent på mange plan. Ikke bare via debatt, men også på områder som omhandler lik behandling og like regler for hvordan man er aktiv her inne.

Link to comment
Share on other sites

+1 til både Vieira04 og Orakelet!

 

Forumet er hvertfall ikke tjent med at ting holdes for skjult. Mange av oss som skriver på forumet kjenner hverandre i "det virkelige liv". Og selvsagt sakker kjente sammen, spekulasjoner og rykter rundt hva som foregår blant mods sprer seg.

Link to comment
Share on other sites

Mitt inntrykk er at moderatorene kun forholder seg til retningslinjene som er satt, så det blir feil å angripe personene som frivillig jobber for å holde orden. Det er en veldig utakknemmelig jobb å ha, og jeg synes at folk skal vise mer respekt til de som tar seg tid til det som tidvis er barnehagetilstander. Prøv heller å få endringer i retningslinjene hvis du først vil ha endringer på forumet.

 

ja, å være moderator er en veldig utakknemlig jobb, og i utgangspunktet fortjener jo de som frivillig setter seg på denne uriasposten all mulig respekt. Men å stille spørsmål ved regelverket og dets praksis - slik jeg tolker Chaz' utspill her - er da ikke det samme som å ikke vise moderatorene respekt? Hvis du har rett at moderatorene kun følger reglene bør jo ikke dette utspillet tolkes som et personlig angrep på moderatorene, men mer som en kritikk av reglene, nettopp det du tar til orde for at man skal gjøre i den siste setningen din! Og som Chaz er inne på, er vi tjent med - er det lurt fra et mer generelt ståsted - å ha et forum der konflikter skal holdes mest mulig skjult for medlemmene? Man legger jo her lokk på mulighetene til å diskutere reglene. Er DET greit?

 

Det er jo fornuftig at forumet i det daglige ikke fungerer HELT demokratisk, da vil det jo bli et anarki. Derfor er det viktig med moderatorer som kan styre skuta på en fornuftig måte - basert på de retningslinjer som lages. Men hvem skal bestemme retningslinjene, og hvordan skal disse utvikles? Og dersom man mener at reglene ikke fungerer, hvordan skal man kunne få endret på disse? Hvis dette kun skal tas direkte opp med moderatorene risikerer man jo at disse oppfatter utspillet som en personlig kritikk, kommer i forsvarsposisjon og setter piggene ut, istedenfor å gjøre en mest mulig objektiv vurdering av forslaget, og om dette er godt eller dårlig. Jeg kan ikke en gang se at moderatorene selv i lengden er tjent med å havne i en slik situasjon. De - mer enn noen andre - burde ønske mest mulig åpenhet.

 

Og selv om moderatorene fortjener respekt; heller ikke de kan være immune for kritikk. For en ting er reglene, en annen ting er jo hvordan disse forvaltes. Og det siste er jo moderatorenes ansvar. Hvis man på en saklig måte mener moderatorene forvalter regelverket feil, må man kunne påpeke dette, uten at man derved automatisk blir beskyldt for å vise de mangel på respekt. Og også i dette tilfellet bør moderatorene ønske åpenhet velkommen, slik at vi andre kan se med egne øyne om kritikken er berettiget eller ikke. Og uten å påstå at VÅRT moderatorkorps gjør en dårlig jobb (personlig synes jeg det fungerer OK), generelt er det alt for mange firkantede regelryttere i denne verden. Det ser vi ikke minst i offentlig forvaltning og byråkrati. Som en tidligere sjef av min far sa; "regler er regler, men det er lov å bruke huggu". Regler er et utgangspunkt, men hvis man praktiserer disse helt firkantet, og skjuler seg bak dem, istedenfor å utvise sunn fornuft og store doser skjønn, får man sjelden den beste løsningen.

 

Som sagt, jeg synes dette formuet egentlig fungerer rimelig greit. Denne type konflikter ser jeg i omtrent hvert eneste internettforum jeg er innom, og vi skal ikke overdrive disse. Jeg har heller ikke kunnskap til å avgjøre om Chaz har rett i denne konkrete saken. Mitt innspill her er kun av generell art. Likevel er det en viktig prinsippiell sak Chaz reiser, og HVIS han har rett er det jo bekymringsverdig, og noe moderatorene burde gå i seg selv på. Er dette i så fall en god løsning? Og selv om jeg ikke ville valgt de samme ordene som Chaz (DDR-tilstander etc), er han jo verken usaklig eller personlig i sitt utspill (altså første post), selv om han spekulerer i retning av sjefsmoderatoren (noe som kanskje er uheldig?). Han stiller jo "bare" et spørsmål.

 

Og hvordan bør slike saker generelt handteres? En mulig løsning er å skille mellom generelle utspill og direkte kritikk av meddebattanter. Den siste type utspill bør kanskje fortsatt rettes direkte til moderatorene. Mer generell kritikk/forslag bør stiles åpent, og der har vi jo tråden "forslag til forbedringer" å ty til. Med andre ord, her har vi vel i utgangspunktet en god løsning allerede i dag. Men hva hvis det er saker der man ikke VET sannheten, saker der ryktene svirrer (noe som uansett er uunngåelig), saker av stor prinsippiell betydning, som denne? Da må det være lov å stille spørsmål åpent. Det bør være uproblematisk for moderatorene. De må jo kunne enten avkrefte spørsmålet, eller begrunne hvorfor de gjør som de gjør. Og HVIS trådstarter har rett i sine mistanker, så bør det være uproblematisk for moderatorene å innrømme at de har valgt en uklok praksis, og vurdere å endre denne.

Link to comment
Share on other sites

Hadde Chaz vært veldig interessert i å diskutere reglene, så hadde han tatt opp dette i "forslag til forbedringer" tråden. I stedet skriver han for en tredjeperson, gir ut noe informasjon som det er umulig å dobbeltsjekke, kommer med anklager om DDR forhold blant moderatorene osv. Alt dette fra mannen som i årevis har ivret for å stenge ute andre debattanter som mener noe annet enn Chaz. Noe han også lykkes med i gamle dager da han tydeligvis hadde en del uformell makt, jeg har ikke glemt mobbingen av nicket "Gaston" på det gamle forumet.

Link to comment
Share on other sites

Som alltid er du spot on, piscator. Jeg vet litt om denne saken. Dette dreier seg om å gjentatte ganger poste et likelydende innlegg som etter etter retningslinjene ikke tilfører tråden ny informasjon, men som kun er ment som et humoristisk innslag fra vedkommende. Det er gitt et par-tre "gule kort" før denne sanksjonen ble innført. Innholdet i postene er en, etter min mening, heller uskyldig frase som kan knyttes opp mot vår supporterkultur og vedkommendes personlighet. Rent formelt har nok moderator sitt på det tørre. Om det som er slått ned på er et reelt problem, og om forbrytelse og straff helt står i forhold kan diskuteres. Det er kanskje her piscators far kommer inn i bildet?

Link to comment
Share on other sites

Hadde Chaz vært veldig interessert i å diskutere reglene, så hadde han tatt opp dette i "forslag til forbedringer" tråden. I stedet skriver han for en tredjeperson, gir ut noe informasjon som det er umulig å dobbeltsjekke, kommer med anklager om DDR forhold blant moderatorene osv. Alt dette fra mannen som i årevis har ivret for å stenge ute andre debattanter som mener noe annet enn Chaz. Noe han også lykkes med i gamle dager da han tydeligvis hadde en del uformell makt, jeg har ikke glemt mobbingen av nicket "Gaston" på det gamle forumet.

 

denne saken er spesiell. For den handler jo ikke om et konkret forslag fra Chaz' side, men et spørsmål basert på rykter/innsideinformasjon, som Chaz på åpent forum søker å få bekreftet/avkreftet. Og en slik henvendelse er ikke naturlig å legge inn under "forslag". Hvordan kan man foreslå en endringer før man VET om det er noe å endre? Heller ikke så rart at han skriver på vegne av en tredjeperson hvis denne blir sensurert av moderatorene. Hvordan skal en slik person ellers få en "rettferdig" behandling? Hvorvidt informasjonen er mulig å dobbeltsjekke står jo og faller med forumets åpenhet, ironisk nok.

 

Ut over det er jo enig i at beskyldninger (eller mer presist antydninger/retoriske spørsmål om) DDR-tilstander, kanskje var å dra det litt langt. Og når du først diskuterer forumisten Chaz som person: Han har vel også sine svin på skogen. Men han har aldri nektet folk å si sin mening, han har "bare" forsøkt å legge premissene for HVORDAN meninger skal formidles. Dette er altså en diskusjon om form mer enn om innhold. Og vi må jo tåle at andre er uenige med oss. Det gjør Chaz, selv om mange kanskje sitter med inntrykket av noe annet.

 

Dette er kanskje et "generasjonsproblem" eller generelt kommunikasjonsproblem? Og vi har kanskje et godt eksempel i denne tråden? Tidlig i denne tråden ble det jo reagert på Chaz utspill med antydninger om at han var full på høylys dag, en "humoristisk" (?) og mild (?) måte å antyde at Chaz kanskje så spøkelser? Chaz likte tydeligvis ikke disse antydningene. Men når han sier i fra om det blir han betraktet som en sur, selvhøytidelig gammel gubbe uten humoristisk sans, mens dette er en kommunikasjonsform som for mange av de yngre medlemmene altså er helt uproblematisk. Men spørsmålet er likefullt om slike antydninger er humoristiske og milde? Og kan man på et objektiv grunnlag hevde at noen av partene her har rett?

Link to comment
Share on other sites

Som alltid er du spot on, piscator. Jeg vet litt om denne saken. Dette dreier seg om å gjentatte ganger poste et likelydende innlegg som etter etter retningslinjene ikke tilfører tråden ny informasjon, men som kun er ment som et humoristisk innslag fra vedkommende. Det er gitt et par-tre "gule kort" før denne sanksjonen ble innført. Innholdet i postene er en, etter min mening, heller uskyldig frase som kan knyttes opp mot vår supporterkultur og vedkommendes personlighet. Rent formelt har nok moderator sitt på det tørre. Om det som er slått ned på er et reelt problem, og om forbrytelse og straff helt står i forhold kan diskuteres. Det er kanskje her piscators far kommer inn i bildet?

Alle har skjønt at dette dreier seg om Toggen, og hans antydninger om at teddy er en fitte :-)

 

BE

Link to comment
Share on other sites

Alle har skjønt at dette dreier seg om Toggen, og hans antydninger om at teddy er en fitte :-)

 

BE

 

Sjeldent har du truffet spikeren mer på hodet, BE. :-) Og heri ligger altså hunden begravet. Toggeloggen, vår alles elskelige "Tottenham hater" sier noe som alle vet, og "alle" Goonere hevder; nemlig at "Teddy is still a cunt". Dette er Gooner kultur på sitt beste, og det skal man altså bli sensurert for på et Gunners forum. Vær så snill; give me a break. En moderator som faktisk ikke forstår dette, på et Arsenal forum; har da vedkommende grunnlag for å moderere? Jeg tviler. Det får faktisk være måte på hvor politisk korrekt man skal være.

 

Hadde den samme Toggen, eller andre, kastet seg på den bølgen som periodevis, blandt Goonere, har forekommet, nemlig rimelig heftig jødehets, med referanser til tragedier under 2 verdenskrig, ja da hadde jeg vært først i køen til å slakte vedkommende. Men "Teddy is still a cunt" utsagnet er noe som gjenspeiles i enhver Arsenal/Tottenham sammenheng og er ikke bare spiselig, det er langt på vei essensen i vårt forhold til naboen, og ditto andre veien. Nei, jeg henstiller til moderator teamet, muligens med Zaldor i spissen, til å lese seg opp på vår historie, og faktisk talt FORSTÅ rivaleriet mellom Arsenal og Tottenham. Og, det er nødvendigvis ikke for the fainthearted!

Link to comment
Share on other sites

denne saken er spesiell. For den handler jo ikke om et konkret forslag fra Chaz' side, men et spørsmål basert på rykter/innsideinformasjon, som Chaz på åpent forum søker å få bekreftet/avkreftet. Og en slik henvendelse er ikke naturlig å legge inn under "forslag". Hvordan kan man foreslå en endringer før man VET om det er noe å endre? Heller ikke så rart at han skriver på vegne av en tredjeperson hvis denne blir sensurert av moderatorene. Hvordan skal en slik person ellers få en "rettferdig" behandling? Hvorvidt informasjonen er mulig å dobbeltsjekke står jo og faller med forumets åpenhet, ironisk nok.

 

Det er ikke noe spesielt med denne saken. Toggen er en venn av Chaz og Chaz visste nok at Toggens innlegg måtte leses av moderator før dem postes. Slik jeg forstår det så kunne Toggen fint tatt opp dette selv, ifølge moderatorene så har ingen av hans innlegg blitt sensurert.

Link to comment
Share on other sites

Det lekker stadig ut informasjon i denne saken som tredjeperson stadig ikke har kommentert. Jeg ber alle om å forholde seg til retningslinjene.

 

Når det gjelder det prinsippielle i denne saken så kunne det vært reist i en nøytral tråd uten å nevne navn, konkret hendelse eller bruke retoriske og nokså grove beskyldninger mot enkeltmoderator. Måten saken er ført på er lite verdig og direkte brudd på flere av retningslinjene. Dette har blitt påpekt og trukket frem uten at det har blitt respektert. Mitt spørsmål blir da følgende:

 

Hvordan skal vi som moderatorer forholde oss til at enkelte regler ikke bør følges og andre skal følges til punkt og prikke?

Å bruke hodet som Piscator foreslår er enkelt, men det fører dessverre til kaos all den tid det ikke er ett opplyst enevelde som driver dette forumet. Det ville i mine øyne vært den eneste fornuftige ledermåte, men som alle vet så er den ikke gjennomførbar verken her eller i andre sammenhenger. Jeg har personlig ingen som helst prestisje i dette og det tror jeg ikke noen andre har heller, så den argumentasjonen kan vi legge død. Men, når det kommmer mange klager på enkeltpersoner, og enkeltpersoner får mange advarsler uten å bry seg, så må man ta affære ut i fra det mandat man er gitt som moderator helt uavhengig av hva man selv mener. Konsekvensene av regelbrudd er forskjellige i forhold til alvorlighetsgrad. Alle har klagerett på den jobben som blir gjort og alle klager bør gå til riktig instans og ikke tas ut i en egen tråd. I det første innlegget i denne tråden skjules bevisst mye av sannheten for å fremstille saken i et negativt lys. Det er en effektiv måte for å skaffe seg allierte, men det er en lite verdig måte å føre en sak på når man vet at mod-teamet ikke kan eller har mulighet til å kommentere enkeltepisoder. En PM eller et helt nøytralt innlegg hadde vært mer enn nok for å se på saken på nytt.

 

Når det gjelder kritikk eller vurdering av mod-teamet som helhet så er det bare en sunn og fornuftig diskusjon. Jeg kan ikke se at noen av oss ville ta det fornærmende på noe som helst måte, men en slik diskusjon må føres i lys av hvordan regelverket er. Vårt mandat er å forvalte et regelverk og samtidig prøve å ha flest mulige fornøyde brukere. Det er av og til to jobber som ikke lar seg kombinere, da det alltid vil være noen som føler seg misforstått eller såret. Bruk klageretten eller still spørsmål rundt beslutninger. Det er den beste måten å gå frem på. Da må vi tenke oss om to ganger og vi kan ta lærdom av evnetuelle ukloke beslutninger.

Link to comment
Share on other sites

Jeg registrerer at:

...spørsmålet om det skal være greit å kalle noen en tiss, vekker et voldsomt engasjement hos godt voksne mennesker

...dette forumet har noen i overkant strenge regler

...dette forumet har noen absurde sanksjoner

...det selv for et "voksent, godt oppegående, reflektert menneske" åpenbart er vanskelig å rette seg efter verdens enkleste pålegg

...det oppfattes som saklig kritikk når det spekuleres på om det finnes en Erich Honecker blant moderatorene

...jeg aldri har hatt mindre lyst til å påta meg moderatorverv

...jeg allerede har brukt for mye tid på denne debatten.

Link to comment
Share on other sites

Jeg registrerer at:

...spørsmålet om det skal være greit å kalle noen en tiss, vekker et voldsomt engasjement hos godt voksne mennesker

...dette forumet har noen i overkant strenge regler

...dette forumet har noen absurde sanksjoner

...det selv for et "voksent, godt oppegående, reflektert menneske" åpenbart er vanskelig å rette seg efter verdens enkleste pålegg

...det oppfattes som saklig kritikk når det spekuleres på om det finnes en Erich Honecker blant moderatorene

...jeg aldri har hatt mindre lyst til å påta meg moderatorverv

...jeg allerede har brukt for mye tid på denne debatten.

Mange gode refleksjoner her. Men, moderatorjobben er i det store og hele ganske OK. Man må bare la være å bli irritert eller hårsår :-)

Link to comment
Share on other sites

Det er ikke noe spesielt med denne saken. Toggen er en venn av Chaz og Chaz visste nok at Toggens innlegg måtte leses av moderator før dem postes. Slik jeg forstår det så kunne Toggen fint tatt opp dette selv, ifølge moderatorene så har ingen av hans innlegg blitt sensurert.

 

mulig at det i DENNE saken er slik at Toggen kunne tatt dette direkte opp med moderatorene selv, men vil det være slik i ALLE tilsvarende saker? Dvs, rent konkret har vi kanskje ingen sak som kan sammenliknes (derfor ER denne saken spesiell), men det at man på "papiret" har en slik ordning som Chaz antydet i sitt åpningsinnlegg, og langt på vei har fått bekreftet, vil ikke det være et potensielt problem i forhold til å kunne ta opp tilsvarende saker i fremtiden?

 

Det virker naturligvis opplagt at Chaz "visste" hva ståa var før han gikk ut her, men likevel har han heller luftet saken på en spørrende, retorisk måte, snarere enn en konstaterende og påstående. I min bok er det en korrekt måte å ta opp en sak der man har fått informasjon under bordet, informasjon man "offisielt" sett egentlig ikke skulle sitte inne med (selv om jeg altså tar et lite forbehold for noen av ordene Chaz brukte). Har man først informasjon man mener det er viktig å lufte i det offentlige rom - uansett hvordan den er skaffet til veie - bør man da ruge på denne fordi man "tilfeldigvis" har fått informasjonen ad uoffisielle veier? Media for eksempel får jo hele tiden tilgang på "hemmelig" informasjon, informasjon de skaffer seg med tvilsomme midler. Men de soper jo ikke dette under teppet. Snarere tvert i mot er det jo en av deres viktigste oppgaver å ta opp slike ting i offentligheten, særlig hvis sakene er kontroversielle. Hvorfor skulle det være noe annerledes for enkeltpersoner?

 

Og bare så det er sagt; jeg tar ikke her stilling til om Toggen er urettferdig behandlet eller ikke. Mitt engasjement er her prinsippielt. Mulig at moderatorene har opptrådd slik de burde her, selv om jeg personlig synes Toggens faste frase er et så spesielt unntakstilfelle sett med Arsenal-briller, at det kanskje burde vært handtert på en annen måte? Men det er ikke det viktigste i denne saken; det viktigste er Chaz' eller en hvilken som helst annen forumbrukers rett til å lufte kontroversielle saker i full offentlighet. En innskrenking her vil fremfor noe annet være det mest alvorlige bruddet på ytringsffriheten man kan tenke seg.

Link to comment
Share on other sites

Det virker naturligvis opplagt at Chaz "visste" hva ståa var før han gikk ut her, men likevel har han heller luftet saken på en spørrende, retorisk måte, snarere enn en konstaterende og påstående. I min bok er det en korrekt måte å ta opp en sak der man har fått informasjon under bordet, informasjon man "offisielt" sett egentlig ikke skulle sitte inne med (selv om jeg altså tar et lite forbehold for noen av ordene Chaz brukte). Har man først informasjon man mener det er viktig å lufte i det offentlige rom - uansett hvordan den er skaffet til veie - bør man da ruge på denne fordi man "tilfeldigvis" har fått informasjonen ad uoffisielle veier? Media for eksempel får jo hele tiden tilgang på "hemmelig" informasjon, informasjon de skaffer seg med tvilsomme midler. Men de soper jo ikke dette under teppet. Snarere tvert i mot er det jo en av deres viktigste oppgaver å ta opp slike ting i offentligheten, særlig hvis sakene er kontroversielle. Hvorfor skulle det være noe annerledes for enkeltpersoner?

 

Nja, er mitt svar til dette og henviser til mitt tidligere innlegg ang håndtering og fremstilling av saken.

 

Og jeg skjønner ikke helt din spekulasjon ang om man kan ta opp saker med internettansvarlig eller moderatorteamet. Hvorfor skulle man ikke kunne det? Syns dette er en spekulativ formulering da du insinuerer at man ikke ville kunne få føre eller argumentere for sin sak.

 

Jeg vil understreke en gang for alle at alle klager eller kommentarer til oss eller internettansvarlig vil føre til en saksvurdering og tilbakemelding. Ikke sikkert man får medhold i klagen, men det angår på ingen måte debatten.

Link to comment
Share on other sites

Jeg registrerer at:

...spørsmålet om det skal være greit å kalle noen en tiss, vekker et voldsomt engasjement hos godt voksne mennesker

...dette forumet har noen i overkant strenge regler

...dette forumet har noen absurde sanksjoner

...det selv for et "voksent, godt oppegående, reflektert menneske" åpenbart er vanskelig å rette seg efter verdens enkleste pålegg

...det oppfattes som saklig kritikk når det spekuleres på om det finnes en Erich Honecker blant moderatorene

...jeg aldri har hatt mindre lyst til å påta meg moderatorverv

...jeg allerede har brukt for mye tid på denne debatten.

 

veldig enig! Jeg også synes en del på forumet er i overkant hårsåre, selv om reglene kanskje også er i overkant strenge. Selv om jeg synes det var riktig og bra at Chaz luftet denne saken, og jeg er villig til å gå svært langt for å støtte hans prinsippielle rett til å gjøre det, er også jeg som sagt kritisk til hans spekulasjoner om DDR-metoder.

 

Dette forumet er egentlig på øvre halvdel av tabellen når det gjelder kvalitet sammenliknet med en haug av andre internettfora jeg har vært innom. Generelt sett er det en VELDIG kultivert tone her inne. At vi får noen slike saker er sånn det nesten bare MÅ bli når fremmede mennesker setter hverandre i stevne i en verbal "krig". At vi i utgangspunktet støtter samme sak (Arsenal) er helt irrelevant i så henseende.

Link to comment
Share on other sites

Ok Piscator, i din bok er det korrekt og bryte forumets retningslinjer, særlig fra en person som til stadighet har argumentert for at retningslinjene skal følges.. Hvorfor kunne ikke dette vært tatt opp i "Forslag til forbedringer"?

 

som jeg har forsøkt å si; fordi dette ikke var noe forslag; det var et retorisk spørsmål om en konkret sak luftet åpent på forumet. Når så katten er sluppet ut av sekken, kan man naturligvis følge dette opp med et forslag om endring av forumreglene. Og hvis det er et brudd på forumreglene å lufte saker i full offentlighet, da foreslår jeg herved at forumreglene snarest MÅ endres. For som sagt; dette vil være det mest alvorlige bruddet på ytringsfriheten man kan tenke seg; ja en slik regel må da simpelthen være i strid med norsk lov?

Link to comment
Share on other sites

 

som jeg har forsøkt å si; fordi dette ikke var noe forslag; det var et retorisk spørsmål om en konkret sak luftet åpent på forumet. Når så katten er sluppet ut av sekken, kan man naturligvis følge dette opp med et forslag om endring av forumreglene. Og hvis det er et brudd på forumreglene å lufte saker i full offentlighet, da foreslår jeg herved at forumreglene snarest MÅ endres. For som sagt; dette vil være det mest alvorlige bruddet på ytringsfriheten man kan tenke seg; ja en slik regel må da simpelthen være i strid med norsk lov?

 

I strid med norsk lov, neppe.

 

9. Klager

Dersom du har problemer med andre skribenter på forumet, så forsøk å løse dette ved å sende en personlig melding. Dersom dette ikke hjelper, tar du kontakt med administrator/moderator og forklarer problemet. Ved ingen tilfeller skal det opprettes tråder der temaet er persondiskusjon eller diskusjon av avgjørelser på utestenging eller andre handlinger gjort av administrator/moderator i denne sammenheng. Dersom det skulle være nødvendig med en diskusjon i plenum, så skal slike tråder opprettes av administrator/moderator.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...