Jump to content

Arsenal til salgs


Daddy Cool

Recommended Posts

Nå skal eg ikkje forsvare klubbleiinga i eitt og alt, og det er klart at det over tid har vore uro i styret me godt kunne klart oss utan. Men uttrykket handlingslamma kjøper eg ikkje. For berre få år sidan hadde klubben ei gjeld som var heilt på kanten av det forsvarlege. Den er no redusert til ca. ein tredjedel. Det er ingen tvil om at ein dei seinare åra har hatt økonomistyring som fyrsteprioritet. Styret har ikkje vore handligslamma, men jobba knallhardt for å få dette til. Dette har gått ut over den sportslege satsinga, og for min del aksepterer eg det fullt ut.

Det betyr at Wenger's erstattar vil komme til duk og dekka bord, og ha mykje friare hender når klubben ikkje lengre er så gjeldsbelasta.

Eg forstå jo at somme heller ville hatt kjøpefest nå, og så heller betalt for gamal moro seinare. Einkvar bankmann og økonom vil kunne fortelje at det er ein ekstremt dårleg strategi.

 

I likhet med deg så syns jeg klubben har gjort rett i å være tilbakeholdende med å bruke penger på spillere mens vi hadde en enorm gjeld.

 

Det jeg ikke har fått svar fra deg på er hvorfor det er så ille at Usmanov, som sikkert har vært korrupt for alt jeg vet, får plass i Arsenals styre, mens det tydeligvis var helt greit for deg at apartheidprofitøren Fiszmann satt i styret.

 

Jeg venter på svar Good old Arsenal.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 67
  • Created
  • Last Reply

Nå skal eg ikkje forsvare klubbleiinga i eitt og alt, og det er klart at det over tid har vore uro i styret me godt kunne klart oss utan. Men uttrykket handlingslamma kjøper eg ikkje. For berre få år sidan hadde klubben ei gjeld som var heilt på kanten av det forsvarlege. Den er no redusert til ca. ein tredjedel. Det er ingen tvil om at ein dei seinare åra har hatt økonomistyring som fyrsteprioritet. Styret har ikkje vore handligslamma, men jobba knallhardt for å få dette til. Dette har gått ut over den sportslege satsinga, og for min del aksepterer eg det fullt ut.

Det betyr at Wenger's erstattar vil komme til duk og dekka bord, og ha mykje friare hender når klubben ikkje lengre er så gjeldsbelasta.

Eg forstå jo at somme heller ville hatt kjøpefest nå, og så heller betalt for gamal moro seinare. Einkvar bankmann og økonom vil kunne fortelje at det er ein ekstremt dårleg strategi.

Jeg sier ikke at ledelsen ikke har gjort noe, det jeg sier er hvordan de fremstår. Våre konkurrenter virker langt mer ambisiøse og handlekrafitge. Når Chelsea gjør det dårlig rundt nyttår så smeller Abramovich 750 millioner i bordet. Liverpool bruker alt fra Torres salget. Ferguson skal ha oppvask tiltross for at de leder serien komfortabelt. Når vi da atter en gang rakner og kvaliteten som linkes bort er langt over det som er på vei inn, da virker klubben forholdsvis handlingslammet. At det da er supportere som ønsker eiere som er villige til å bruke penger og som viser handlekraft er jo forståelig. Sier ikke at jeg er enig, bare at jeg skjønner hvorfor noen etterlyser en sterkere leder som er villig til å ta synlige grep

Link to comment
Share on other sites

Ja, jeg har lest denne (Times artikkelen) tidligere. Dette er i det store og hele en beretning om en som ble satt fri i kjølvannet av glasnost og perestrojka. Han var neppe alene om det, og når det gjelder regimer heller jeg vel til at det regimet som buret han inn var vel så suspekt som det som slapp han fri og etterhvert renvasket han for alle anklager. Det eneste jeg finner er påstander fra Craig Murray som ikke er underbygget av annet enn hans egne synsinger, men som ble spredd som en farsott i bloggverdenen. Craig Murray er vel heller ikke akkurat en gjennomsnittlig diplomat.

 

Ikke vet jeg, men finnes det ikke annet er jeg ikke overbevist om at dette er annet enn gnisten fra løse påstander som flammer opp drevet av det faktum at han er styrtrik, østeuropeisk og feit (med andre ord uappetitlig og skummel). Det er derfor jeg spør, finnes det en kilde til Usmanovs renomé som en banditt blandt kriminelle som ikke kan spores tilbake til Craig Murray?

 

Stammer alt fra dette?

Link to comment
Share on other sites

I likhet med deg så syns jeg klubben har gjort rett i å være tilbakeholdende med å bruke penger på spillere mens vi hadde en enorm gjeld.

 

Det jeg ikke har fått svar fra deg på er hvorfor det er så ille at Usmanov, som sikkert har vært korrupt for alt jeg vet, får plass i Arsenals styre, mens det tydeligvis var helt greit for deg at apartheidprofitøren Fiszmann satt i styret.

 

Jeg venter på svar Good old Arsenal.

 

Eg beklagar at du måtte vente. Det handlar om prioriteringar og det faktum at eg innimellom må tene til livets opphald...

Nå har eg hatt denne diskusjonen med deg før Tapapa, og eg kan berre kort gjenta det me vart samde om sist: Fiszman opererte innanfor dei lover som gjaldt i Storbritannia. Dei hadde ingen handelsblokade mot Sør-Afrika slik som mange andre land, og det var fritt fram for ein kvar britisk statsborgar å handle med apartheid-regimet. Så vidt eg veit var det heller ikkje gjort noko unntak for diamanthandel. Då vert det litt i overkant å nærmast framstille mannen som kriminell. Dersom du da ikkje sit med opplysningar om at han opererte i strid med britisk lov, og i så fall tykkjer eg du skal dele dei med oss andre.

 

Sidan du ikkje har motforestillingar mot at Usmanov, "som sikkert har vært korrupt", får ein plass i Arsenal's styre kunne det være interessant å få vite kor grensa går for din del. Eg har eit vagt minne om å ha spurt om det sist, utan å få noko svar. Er ein kvar kvitsnippforbrytar velkomen så lenge han har sekken full av pengar? Ville ein Abramovic eller ein Berlusconi vært akseptabel? Ville du vært komfortabel med eit sjeikestyre med fri pengeflyt a la Manchester City? Eller kanskje me skulle setje ei grense ved domfelte mordarar og andre med blod på hendene?

Link to comment
Share on other sites

--, men slik det er i dag med den utrulege gjeldsreduseringa vi har hatt skal det vel være fullt mogeleg å kombinere gjeld med nokre spelarkjøp som vil heve nivået betrakteleg i laget vårt...?

 

Eg har ikkje inngåande kunnskapar om Arsenal's økonomi, men det er godt mogleg du har rett. På den andre sida er gjelda framleis godt over ein milliard norske kroner med tilhøyrande renteutgifter. Det er ikkje småpengar sjølv for ein klubb av Arsenal's storleik. Uansett er det nok slik at ein lyt forhalde seg til eit budsjett og ei bunnlinje. Det er mitt inntrykk at å unngå raude tal har høgaste prioritet. Wenger sa rett ut for ei tid sidan at me har ikkje 50 millionar pund å handle for. Han tok nok ikkje for hardt i, og min påstand er at om me har 20 millionar å kjøpe for, så er det maksimum.

Link to comment
Share on other sites

Ikke vet jeg, men finnes det ikke annet er jeg ikke overbevist om at dette er annet enn gnisten fra løse påstander som flammer opp drevet av det faktum at han er styrtrik, østeuropeisk og feit (med andre ord uappetitlig og skummel). Det er derfor jeg spør, finnes det en kilde til Usmanovs renomé som en banditt blandt kriminelle som ikke kan spores tilbake til Craig Murray?

 

Nei, det er godt mogleg den kjelda ikke finst. Men tek ein utgangspunkt i det forretningsmiljøet Usmanov er ein del av skulle det være nok til å få alarmklokkene til å ringje. Alarmen bør også gå om ein set seg inn i korrusjonsforholda i Russland.

Russland er på mange måtar framleis eit lukka land der veldig få har innsikt i kva som faktisk foregår. Det heile vert ikkje betre av at journalistar som byrjar å grave i suspekte forhold har ein lei tendens til å bli tatt av dage ein etter ein.

 

Totalt sett gjev dette meg ei veldig dårleg magekjensle med tanke på eit russisk eigarskap i Arsenal. Nei, nei og atter nei. Herbert Chapmans Arsenal skal ikkje forbindast med korrupsjon og andre lyssky affærer.

Eg vil gjerne understreke at eg ikkje har noko mot russarar generelt. Tvert imot.

Link to comment
Share on other sites

Totalt sett gjev dette meg ei veldig dårleg magekjensle med tanke på eit russisk eigarskap i Arsenal. Nei, nei og atter nei. Herbert Chapmans Arsenal skal ikkje forbindast med korrupsjon og andre lyssky affærer. Eg vil gjerne understreke at eg ikkje har noko mot russarar generelt. Tvert imot.

 

Det er vi enige om på generelt grunnlag. Det jeg vil frem til er at den spesielle "heksejakten" som blir personen Alisher Usmanov spesielt til del etter det jeg kan finne i farten også har en suspekt bakgrunn. Vår venn Craig Murray er også litt spesiell (ekstrem), blandt annet såpass at hennes majestets disipler gav han sparken fra det engelske diplomatkorpset blandt annet fordi han strødde rundt seg med påstander (som jeg ikke har mulighet til å mene noe om riktigheten av). Det er også selvsagt at Usmanov på veien fra løslatt og pengelens til en av verdens rikeste har knust noen egg. Det i seg selv gjør han ikke videre spesiell heller. Så fremt i fall det ikke finnes noe som kan underbygge Craig Murrays påstander så sitter jeg igjen med følgende konklusjon: russere er for så vidt ok, rike russere er i alle fall suspekte og rike russiske fettberg (noe som bloggere elsker å utnytte) er full stopp.

Link to comment
Share on other sites

Så fremt i fall det ikke finnes noe som kan underbygge Craig Murrays påstander så sitter jeg igjen med følgende konklusjon: russere er for så vidt ok, rike russere er i alle fall suspekte og rike russiske fettberg (noe som bloggere elsker å utnytte) er full stopp.

 

Punkt ein er eg samd i, delvis punkt to (det vert feil å skjære alle over ein kam), medan Usmanov's vekt i denne samanhengen er uvesentleg og fyrst og fremst hans eige problem. Eg vil nødig bli tatt til inntekt for alle oppgulp og usaklegheiter som kjem til uttrykk i bloggverda og andre stader.

 

Min konklusjon er at Arsenal er i sin fulle rett til å nytte føre-var prinsippet. Det er ingen "menneskerett" å sitje i Arsenal's styre sjølv om ein eig mange aksjar. Om ein slepp Usmanov inn i varmen, og det seinare viser seg at ein også har sleppt reven inn i hønsegarden, kan det være for seint og skadene kan være uopprettelege. Eg er også sterkt i tvil om Kroenke og Usmanov vil være i stand til å samarbeide.

 

Sidan du i utgangspunktet verkar sympatisk innstilt til Usmanov, tillet eg meg å spørje om du støttar hans krav om investeringar, og i så fall, kvar meiner du desse pengane skal komme frå?

Link to comment
Share on other sites

Sidan du i utgangspunktet verkar sympatisk innstilt til Usmanov, tillet eg meg å spørje om du støttar hans krav om investeringar, og i så fall, kvar meiner du desse pengane skal komme frå?

 

Det kommer alt an på hvordan du definerer investeringer. Jeg synes Arsenals modell er riktig, å leve etter inntekt. Jeg roper ikke etter en "Sugar Daddy". På ingen måte. Jeg mener derimot at Arsenal har prioritert feil de siste årene. De har brukt for mye penger på å belønne uforløst potensial på bekostning av å korrigere opplagte mangler i laget. At det trengs investeringer på spillersiden er opplagt, og har vært det i 3-4 år. Forutsatt at styrets ambisjoner har å vært å være en sansynlig tittelkandidat, noe jeg betviler det kan har vært de siste årene. Til det virker det på meg som om ordet revenue i alt for stor grad har vært målet og ikke middelet. Så ja, jeg etterlyser absolutt en mer ambisiøs holdning fra Arsenals styre når det gjelder sluttproduktet i klubben.

 

Så når det gjelder Alisher Usmanov så finner jeg den sannhet som er skapt av internett og bloggere usmaklig. For meg er ikke dette annet enn en moderne form for bygdesladder intil noen med troverdighet kan vise til fakta. Så ja, jeg mener det en må ta stilling til rundt Usmanov er om en vil ha en eier som sprøyter inn kaptal eller ikke og argumentere ut fra det, og det alene. Noe jeg som nevt over ikke etterlyser.

 

Til slutt angående styreplass, dette er det til syvende og sist en mann som bestemmer. Stan Kroenke. Finner han at Usmanov skal være en del av styret (noe som ikke er unaturlig for en så stor eier), så gjerne for meg. Finner han at en 30% eier ikke skal være det så er det ok også, forutsatt at det bergunnes med annet enn bloggen til Craig Murray.

Link to comment
Share on other sites

Det kommer alt an på hvordan du definerer investeringer. Jeg synes Arsenals modell er riktig, å leve etter inntekt. Jeg roper ikke etter en "Sugar Daddy". På ingen måte. Jeg mener derimot at Arsenal har prioritert feil de siste årene. De har brukt for mye penger på å belønne uforløst potensial på bekostning av å korrigere opplagte mangler i laget. At det trengs investeringer på spillersiden er opplagt, og har vært det i 3-4 år. Forutsatt at styrets ambisjoner har å vært å være en sansynlig tittelkandidat, noe jeg betviler det kan har vært de siste årene. Til det virker det på meg som om ordet revenue i alt for stor grad har vært målet og ikke middelet. Så ja, jeg etterlyser absolutt en mer ambisiøs holdning fra Arsenals styre når det gjelder sluttproduktet i klubben.

 

Så når det gjelder Alisher Usmanov så finner jeg den sannhet som er skapt av internett og bloggere usmaklig. For meg er ikke dette annet enn en moderne form for bygdesladder intil noen med troverdighet kan vise til fakta. Så ja, jeg mener det en må ta stilling til rundt Usmanov er om en vil ha en eier som sprøyter inn kaptal eller ikke og argumentere ut fra det, og det alene. Noe jeg som nevt over ikke etterlyser.

 

Til slutt angående styreplass, dette er det til syvende og sist en mann som bestemmer. Stan Kroenke. Finner han at Usmanov skal være en del av styret (noe som ikke er unaturlig for en så stor eier), så gjerne for meg. Finner han at en 30% eier ikke skal være det så er det ok også, forutsatt at det bergunnes med annet enn bloggen til Craig Murray.

 

Eg takkar for klargjeringa. Det kan summerast opp slik, om eg har forstått deg rett:

-Usmanov er velkommen i styret, men Arsenal skal drivast som "self-sustainble business" utan milde gåver frå rike menn.

-Investeringar skal skje ved å omdisponere dei midlar ein allereie rår over.

Det er tre måtar å få det til på slik eg ser det. Enten kvitte seg med spelarar, gje nokon eller alle lågare løn, eller å refinansiere lånet til lengre løpetid og mindre årlege avdrag. Alternativ to vert upopulært, medan alternativ tre er avhengig av bankens velvilje. Og då står me kanskje att med det fyrste alternativet?

 

Når du skriv at inntekter har vært målet og ikkje middelet er det, slik situasjonen har vore, heilt forståeleg spør du meg. Om ein familie i etablerarfasen har 2-3 millionar i gjeld, så investerer ein ikkje i ny bil, men gjer i staden det ein kan for å halde hovudet over vatnet. Og det er vel nettopp det Arsenal har streva med dei siste 6-7 åra.

 

For det den er verd, her er ein artikkel som knytter Usmanov til korrupsjon, og som ikkje er relatert til Craig Murray. Dette handlar i staden om Usmanov's kjøp av aksjar i Facebook.

 

For å gå litt attende til Craig Murray, så er det vel korrekt å seie at han fekk sparken fordi han snakka for mykje, og var for mykje av ei laus kanon på dekk. Det han snakka om var i hovudsak menneskerettssituasjonen i Usbekistan generelt og utstrakt bruk av tortur spesielt. Bruken av tortur er stadfesta i ein FN-rapport, og burde ikkje være kontroversielt. Men så er det også slik at Usbekistan er alliert med USA og Storbritannia i "krigen mot terror" (der ein også hadde sine spesielle førhøyrsmetodar), og dermed passa Murray's utblåsningar svært dårleg. Exit Murray, som i si tid vart sitert på at "you don't have to be an pompous old fart to be an ambassador". Ting tyder på at han tok feil. Murray's engasjament mot tortur vitnar etter mitt syn snarare om ein viss integritet og ryggrad i eit yrke der ein nok har god trening i å feie ubehagelege sanningar under teppet.

 

Til slutt eit par ord om Usmanov. Mannen er tungt inne på sposorsida i Dynamo Moskva. "My first love", som han skal ha sagt. Då er det kanskje best han tek eit val for å unngå eventuelle lojalitetskonfliktar som måtte oppstå til dømes i C.L.

Link to comment
Share on other sites

Korrekt, og i følge regnskapene som blir presentert kan jeg ikke skjønne annet enn at det hadde det vært rom for et og annet grep i så måte. Det er ikke snakk om å pøse på, men litt andre valg her og der som hadde bidratt til at vi hadde sluppet en nøkkelspiller som Almunia, et panikkjøp som Squillaci og andre ting i samme gate. Så fikk vi heller selge noen som ikke har bevist så mye i stedet for å premiere dem. Så fikk vi heller ha 10 færre Randall'er og lignende som alle vet ikke når opp. Det hadde vært vel innenfor klubbens naturlige ressurser, men noen har vært litt vel opptatte av å "pynte bruda". Mener jeg da.

Link to comment
Share on other sites

Korrekt, og i følge regnskapene som blir presentert kan jeg ikke skjønne annet enn at det hadde det vært rom for et og annet grep i så måte. Det er ikke snakk om å pøse på, men litt andre valg her og der som hadde bidratt til at vi hadde sluppet en nøkkelspiller som Almunia, et panikkjøp som Squillaci og andre ting i samme gate. Så fikk vi heller selge noen som ikke har bevist så mye i stedet for å premiere dem. Så fikk vi heller ha 10 færre Randall'er og lignende som alle vet ikke når opp. Det hadde vært vel innenfor klubbens naturlige ressurser, men noen har vært litt vel opptatte av å "pynte bruda". Mener jeg da.

 

Kunne ikke vært mer enig..

 

Landsbury i stedet for Rosicky og denilson hvis det betyr at vi kan forsterke på andre måter, han hadde ikke gjort det noe værre enn de i kampene de har spilt i år og har atpåtil potensiale i tillegg.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Nina Bracewell-Smith på twitter:

http://twitter.com/#!/ninabracewell

 

Hennes beskrivelser bekrefer mye av mine tanker om styrerommet ........

 

Jeg leste denne tidligere idag og gitt det hun skriver så forstår jeg ikke hvorfor hun ikke heller solgte sin andel til Usmanov, som visstnok var villig til å betale en høyere pris. Jeg skjønner ikke hvorfor hun følte seg tvunget å selge til Kroenke, når prisen han tilbød lå langt under hennes egen verdsetting av sine aksjer?

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Leste denne artikkelen om sjeiken av Qatar som visstnok er svoren Arsenal-fan etter studietiden i London og er en hyppig gjest på Emirates. Han disponerer en formule på 550 milliarder, og det burde jo holde til å konkurrere med City. Men ønsker jeg et slikt scenario? Nei, egentlig ikke.

Hyggelig med fans fra alle verdens hjørner, men City tilstander? Nei takk.

Link to comment
Share on other sites

Leste denne artikkelen om sjeiken av Qatar som visstnok er svoren Arsenal-fan etter studietiden i London og er en hyppig gjest på Emirates. Han disponerer en formule på 550 milliarder, og det burde jo holde til å konkurrere med City. Men ønsker jeg et slikt scenario? Nei, egentlig ikke.

ABSOLUTT IKKE.

 

Bort med Kroenke, bort med Usmanov. Inn med en "lokal" eierstruktur som er villig til å drive en klubb med en sunn økonomi og for fansen. Skjer det? Neida, men det er da lov til å drømme!!!!!

Link to comment
Share on other sites

Leste denne artikkelen om sjeiken av Qatar som visstnok er svoren Arsenal-fan etter studietiden i London og er en hyppig gjest på Emirates. Han disponerer en formule på 550 milliarder, og det burde jo holde til å konkurrere med City. Men ønsker jeg et slikt scenario? Nei, egentlig ikke.

 

Vil helt klart ikke ha noen City-tedenser i klubben nei. Men liker ideen hans om å kjøpe opp United. Regner med at det planlagte oppkjøpet var for å kjøre klubben i grøfta. Krysser fingrene for at han lykkes med det en gang i framtiden. :)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...