Jump to content

Engelske toppklubber kan bli utestengt fra Europeisk fotball.


Ole Henrik

Recommended Posts

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=517120

 

Leser at Man Utd, Chelski og Liverpuul står i fare for å bli utestengt fra europeisk fotball visst de ikke greier å kutte ned på gjelden sin. :)

 

Det jeg er mest glad for er at Arsenal ikke er blant de værste med gjeld selvom vi helst bør få solgt leilighetene våre men leser andre steder at det ser veldig lovende ut. Arsenal er vel også blant få topplagene i verden med stabil økonomi. Vi får håpe at børskrisen i verden ikke vil påvirke eierne i Arsenal.

Link to comment
Share on other sites

Flott at de opererer slik. Arsenal har selv mye gjeld, men vi driver klubben på en fremragende måten, og bør være utenfor den "faresonen". Det hadde vært moro med ManU og Co utestengt, men selv om det ikke skulle skje, så er dette et flott foretak.

 

Avstemningen på VG..

 

"Bør klubber med stor gjeld utestenges fra europacupene?

Nei 59.62%

Ja 40.37%

Antall stemmer: 2727"

 

Tragisk.

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes faktisk dette er positivt for fotballen at klubber ikke skal ha så stor gjeld. Hvorfor? Dersom de 3 nevnte klubbene må kutte ned på gjelden sin betyr det mindre penger til spillerkjøp, noe som er veldig rimelig med tanke på deres ekstreme bruk de siste årene. Det er bare tull at storklubber skal få lov til å bruke penger de egentlig ikke har, selv om kjøp av spillere kan bli sett på som en investering.

 

Forskjellen mellom de store og mindre store klubbene kan bli mindre, og en slik ordning kan faktisk sørge for at vi klarer å være en engelsk-eid toppklubb i mange år framover.

 

Videre vil en slik ordning føre til at klubber ikke vil bruke like mye penger de ikke de, noe som også vil føre til mindre spillerlønninger. Det er klart at denne regelen må komme gradvis inn - i likhet med f.eks. regelen om kvoten for utenlandske spiller på lag.

Link to comment
Share on other sites

Dette renn sikkert ut i sanden lik det meste som kjem frå det haldet. Storklubbane trekkjer sikkert nok ei gong fram riset bak spegelen; å bryte ut for å skipe sin eigen liga. Noko som antakeleg må være UEFA's største skrekk.

 

Elles er dette sikkert eit velmeint forslag, grunna i ei frykt for at det meste kan gå over styr dersom ein no ikkje set på bremsane. Dei siste 10-15 åra har fotballen operert i ei kunstig boble, der prisar og løner har blitt skrudd opp hinsides ein kvar fornuft. Så har det altså skjedd at verda står overfor si største finanskrise på over 70 år, som i verste fall kan ende i ein total kollaps. Dette kjem me alle til å få merke dei kommande åra, og det er ikkje slik at fotballen vert upåverka av desse forholda. Tvert imot verkar det sannsynleg at dei fleste klubbar kjem til å gå på ein smell, i større eller mindre grad, alt etter kor godt rusta ein står. Og det seier seg sjølv at det hjelper på å ha lite gjeld.

 

Kva så med vår kjære klubb? Korleis vil problema påverke Arsenal med si gjeld på £318 millionar? For å ta det positive fyrst. At klubben er under britisk kontroll er ein ubetinga fordel, styrt av folk som har peiling på økonomi, og som me er trygge på kun handlar i dei beste hensikter. Det hjelper og på at me om få år kjem til å ha ein spelarstall med ein ikkje ubetydeleg marknadsverdi.

 

Men det er unekteleg skyer i horisonten, også for oss.

Korleis skal ein til dømes makte å fylle opp Emirates i ein situasjon med høg arbeidsløyse, og der folk har meir enn nok med å betale ned bustadgjelda? Eg er redd rådyre billettar og sesongkort kjem eit stykke ned på prioriteringslista. Det same kan seiast for supportarutstyret, som i dag gjev klubben store inntekter.

Og kva med sponsorinntektene? Det er naturleg å tenkje seg at eit næringsliv som slit vil være meir påhalden med utbetalingane. Likeså med TV-inntektene som med stor sannsynlegheit vil verte redusert.

Vidare er Arsenal tungt inne som eigedomsinvestor i ein marknad som dei siste par åra har vore i fritt fall. Dersom ein får store tap her, hjelper det ikkje akkurat på drifta, same korleis ein vender på det.

 

Det er ikkje mi hensikt å agere dommedagsprofet, men eg tykkjer me alle skal være budd på at det vert turbulente tider framover. Problema i West Ham og Man. Utd./AIG er i så måte berre ein forsmak. Det ville nok vore til hjelp om klubbane vart samde om ein felles strategi for å redusere spelarlønene før katastrofa inntreff, snarare enn etter.

Link to comment
Share on other sites

Jeg jobber i Banknæringen i Norge, og synes faktisk det er morsomt å se den innvirkningen media har hatt i denne saken. Bankkrisen som den kalles, er faktisk sterkt overdrevet. Iallefall med tanke på at de nå har kommet til en enighet om en bergingspakke i USA.

 

Det er ikke første gangen verden opplever en økonomisk nedtur, og det kommer heller ikke til å bli siste gangen. Poenget er at det ordner seg med tid og stunder.

 

Når det gjelder Arsenal og deres gjeld, så er denne todelt. Ifølge ett innlegg på en annen tråd, så er £133 mill av dette ifbm prosjektet på Highbury. Her var det budsjettert med ett overskudd på £100 mill, noe som kanskje er litt i overkant, men jeg tror vi kan være sikre på at når prosjektet er ferdig, så er nok gjelden på £133 mill nedbetalt. Det nevnes at man kan oppleve problemer med å fylle emirates, grunnet økt arbeidsledighet, og dårligere økonomi. Etterspørselen på billetter er så sinnsykt høy, at jeg tror ikke det vil medføre ett problem på mange år. Og innen dette eventuelt blir ett problem, så er jeg sikker på at verdensøkonomien har stabilisert seg til det normale igjen.

 

Når det gjelder United og AIG, så vil heller ikke dette være en problemstilling. United må mest sannsynlig se seg om etter en ny sponsor når avtalen med AIG går ut, men med tanke på Uniteds posisjon som selskap og mulighetene det gir å være sponsor for dem, så ville det overraske meg stort om de skulle få problemer med å få seg ny sponsor.

 

Jeg er enig i at klubbene burde bli engie om en felles strategi for å redusere spillerlønninger og transfersummer. Men årsaken til at jeg mener dette burde bli gjort, er fordi lønninger og transfersummer har nådd fantasistadiet, og er rett og slett latterlig.

 

Slik jeg ser det, sett ut ifra finansnæringens ståsted, så kan dagens situasjon i beste fall sees som sterk storm i vannglass.

Link to comment
Share on other sites

Slik jeg ser det, sett ut ifra finansnæringens ståsted, så kan dagens situasjon i beste fall sees som sterk storm i vannglass.

 

Du er her heilt klart i utakt med alt som kan krype og gå av økonomiske ekspertar og politikarar.

Når dei uttalar seg i fjernsyn og aviser, er det ord som "krise" og "panikk" som går att, og det fortel meg at det kan være lurt å skifte ut vassglaset med noko større. Eg vonar verkeleg at vedkommande som har ansvaret for mine sparepengar tek problema meir seriøst enn det du gjer.

 

Sidan denne tråden har bevega seg over på politikk og økonomi, som strengt tatt ikkje skal diskuterast på dette forumet, vert denne diskusjonen no avslutta frå mi side.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jeg skjønner ikke hvorfor Arsenal skulle være utenfor denne faresonen med tanke på all gjelden.

 

 

Jo Arsenal har stor gjeld, men det er en gjeld med sikkerhet i fast eiendom og med stor betjeningsevne som man faktisk betaler tilbake etter en velstrukturert plan. Dette er derfor såkalt lavrisikogjeld. Verre er det med klubber som har mer "uspesifisert" gjeld som ikke er etablert med sikkerhet i for eksempel fast eiendom (men snarere basert på forventete økte inntekter), og som skyldes rent finansielle operasjoner fra eiernes side (for eksempel at man har tatt opp lån for å kjøpe seg opp i andre selskaper, som fotballklubber), og der man tar av driftsoverskuddet kun for å betjene renter uten å nødvendigvis nedbetale gjelden samtidig. Det er denne type høyrisikogjeld eierne i de andre klubbene har, og som klubben derved "arver" og trekkes inn i. Og det er på grunn av risikoen for dette jeg frykter at utenlandske investorer overtar Arsenal, ikke at de er utenlandske i seg selv.

 

Siden klubbene har store inntekter, eller som i Chelseas tilfelle en styrtrik velgjører, har de ikke særlige problemer med å betjene de løpende utgiftene enn så lenge, så på kort sikt er det vel neppe særlig fare for noen dramatikk. Men hvis kreditorene for denne gjelden plutselig begynner å rasle med sablene, og eierne ikke har likvider til å innfri gjelden, kan man få problemer. Da risikerer man enten å måtte bruke en større deler av driftsoverskuddet til å nedbetale gjeld, med fare for et mindre transferbudsjett i neste omgang, eller det kan hende at eierne blir tvunget til å selge seg ned i de respektive klubber, med økt fare for destabilisering av eierstrukturen og i neste omgang kanskje også den daglige driften i klubben.

 

Og hvem vet når RA går lei i Chelsea? Den dagen er jo den klubben i realiteten konkurs, og man risikerer å oppleve et nytt Leeds-tilfelle. For selv om Chelseas suksess har økt deres inntekter dramatisk har de løpende utgifter til spillerlønninger etc samt investeringer i transfermarkedet økt enda mer. Den klubben går på ingen måte noe overskudd i driften som kan benyttes til å betjene noen gjeld. Dette er ren økonomisk doping fra RA sin side.

Link to comment
Share on other sites

Også må vi ikke glemme at pengene RA har spyttet inn i Chelsea ikke er "gaver" men lån.

 

FOrørig skjønner jeg ikke poenget ditt piscator om at du frykter at Arsenal kan bli kjøpt opp av utlendingere fordi de kan sin personlige gjeld inn i fimaet. Det kan vel en annen brite også?

 

BE

Link to comment
Share on other sites

FOrørig skjønner jeg ikke poenget ditt piscator om at du frykter at Arsenal kan bli kjøpt opp av utlendingere fordi de kan sin personlige gjeld inn i fimaet. Det kan vel en annen brite også?

 

Jo da, men hvis du leser hva jeg skrev er det ikke nasjonaliteten i seg selv jeg er skeptisk til. Grunnen il at jeg håper Arsenal ikke blir kjøpt opp har ikke noe med det å gjøre, men at vi tross alt vet hva vi har og stort sett hva de nåværende eierne står for. De vil aldri gå inn på en slik linje - tror jeg. Og dette er basert på hva de nåværende eierne har gjort opp gjennom årene. Men eventuelle nye eiere - engelske eller utenlandske - vet vi mye mindre om hvordan tenker og agerer. Og det er denne usikkerheten som gjør at jeg håper vi unngår dramatiske endringer i eierstrukturen. Dette er rett og slett den beste garantien for at klubben vil fortsette å holde en stø og fornuftig kurs og at vi ikke risikerer at klubben dras inn i slike tvilsomme økonomiske tilstander som i Chelsea, og kanskje tildels ManU og Liverpool.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...