Jump to content

Moderator


Ravenghost

Recommended Posts

Guest Ola Løvsletten

det er vel bare å bruke normal folkeskikk, så går det da greit gooner87

 

vi må jo ha moderatorer som tar unna verste innleggene som personangrep o.l.

 

men siden han føler som han gjør, så kan det vel da ikke være noe problem at de to andre evt gir han advarsler/utestenging hvis det er aktuelt isteden for kim

 

så blir alle fornøyde

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 91
  • Created
  • Last Reply

Ser ikke problemet her. Uansett hvem som fungerer som mod. vil det være noen som greier å legge seg ut med vedkommende en eller annen gang. At mod. må ta noen avgjørelser som ikke faller i god jord hos alle er en del av jobben og jeg synes brukere av forumet bør respektere moderatorene for den jobben de gjør da det ikke alltid er like lett å holde en fin, nøytral og rettferdig tone gjennom en diskusjon. Mod. er sikkert åpen for kritikk og tar det forhåpentligvis på samme måten som oss andre hvis vi får en advarsel. Advarseler er fine de, da vet man når man har tråkket over en linje. :D

Link to comment
Share on other sites

Personlig så opptrer jeg ikke så mye som moderator av dette forumet. For å få bedre tid til andre oppgaver som internettansvarlig er disse oppgavene i hovedsak plassert hos Dr.Phil og Kim. Selv om jeg har hovedansvaret for forumet så har moderatorene min fulle støtte i hvordan de handterer forumet slik det er per i dag.

Link to comment
Share on other sites

Synes moderatorene ikke er flinke nok til å sparke/gi advarsler til de som faktisk fortjener det, som du sier Gooner 87.

 

Synes heller ikke dette forumet er demokratisk nok, da det kun er de som har vært med på eldre forum som får bestemme alt. Det er aldri noen diskusjoner om vi eksempelvis skal diskutere Politikk, fordi moderatorer sier det blir så mye å gjøre, i tilleg til at debattene vil skli helt ut. Jeg tror det er eksempler på forumet her som "sklir" mer ut enn en evt politisk debatt ville ha gjort. Politiske debatter funker fint på andre forum, så hvorfor ikke her?

 

Synes vi skal diskutere det manglende demokratiske styret av dette debattforumt som foregår på gamle folks premisser...

 

Så vidt vites er det supporterklubbens styre, gjennom lederen, som i sin tid, på det gamle forumet, gjorde det klart at politikk- og religionsdebatter kunne www.gunners.no klare seg fin foruten. En vis og fornuftig avgjørelse, spør du meg. Det finnes nok av politiske fora hvor man lufte sine meninger.

Det finnes nok av fora hvor man kan diskutere Arsenal også. Poenget mitt er at som du sier at det er gjennom lederen på det GAMMLE forumet dette ble vedtatt. Nå er det kommet mange nye brukere av forumet slik at det bør være på sin plass at man diskuterte dette. Det er det mest demokratiske, men hvis vi skal kjøre den Stalinistiske stilen til gammlegubbene er det sikkert greit det...

Link to comment
Share on other sites

Synes heller ikke dette forumet er demokratisk nok, da det kun er de som har vært med på eldre forum som får bestemme alt. Det er aldri noen diskusjoner om vi eksempelvis skal diskutere Politikk, fordi moderatorer sier det blir så mye å gjøre, i tilleg til at debattene vil skli helt ut. Jeg tror det er eksempler på forumet her som "sklir" mer ut enn en evt politisk debatt ville ha gjort. Politiske debatter funker fint på andre forum, så hvorfor ikke her?

 

Synes vi skal diskutere det manglende demokratiske styret av dette debattforumt som foregår på gamle folks premisser...

 

Så vidt vites er det supporterklubbens styre, gjennom lederen, som i sin tid, på det gamle forumet, gjorde det klart at politikk- og religionsdebatter kunne www.gunners.no klare seg fin foruten. En vis og fornuftig avgjørelse, spør du meg. Det finnes nok av politiske fora hvor man lufte sine meninger.

Det finnes nok av fora hvor man kan diskutere Arsenal også. Poenget mitt er at som du sier at det er gjennom lederen på det GAMMLE forumet dette ble vedtatt. Nå er det kommet mange nye brukere av forumet slik at det bør være på sin plass at man diskuterte dette. Det er det mest demokratiske, men hvis vi skal kjøre den Stalinistiske stilen til gammlegubbene er det sikkert greit det...

 

Poenget er at styret i supporterklubben bestemte at det ikke skal diskuteres politikk på forumet deres. Aksepter det eller stikk, for å sette det litt på spissen. Du får ta det opp på årsmøtet da hvis du er så ivrig etter å diskutere politikk her.

Link to comment
Share on other sites

Synes heller ikke dette forumet er demokratisk nok, da det kun er de som har vært med på eldre forum som får bestemme alt. Det er aldri noen diskusjoner om vi eksempelvis skal diskutere Politikk, fordi moderatorer sier det blir så mye å gjøre, i tilleg til at debattene vil skli helt ut. Jeg tror det er eksempler på forumet her som "sklir" mer ut enn en evt politisk debatt ville ha gjort. Politiske debatter funker fint på andre forum, så hvorfor ikke her?

 

Synes vi skal diskutere det manglende demokratiske styret av dette debattforumt som foregår på gamle folks premisser...

 

Så vidt vites er det supporterklubbens styre, gjennom lederen, som i sin tid, på det gamle forumet, gjorde det klart at politikk- og religionsdebatter kunne www.gunners.no klare seg fin foruten. En vis og fornuftig avgjørelse, spør du meg. Det finnes nok av politiske fora hvor man lufte sine meninger.

Det finnes nok av fora hvor man kan diskutere Arsenal også. Poenget mitt er at som du sier at det er gjennom lederen på det GAMMLE forumet dette ble vedtatt. Nå er det kommet mange nye brukere av forumet slik at det bør være på sin plass at man diskuterte dette. Det er det mest demokratiske, men hvis vi skal kjøre den Stalinistiske stilen til gammlegubbene er det sikkert greit det...

 

Poenget er at styret i supporterklubben bestemte at det ikke skal diskuteres politikk på forumet deres. Aksepter det eller stikk, for å sette det litt på spissen. Du får ta det opp på årsmøtet da hvis du er så ivrig etter å diskutere politikk her.

Så det er altså noen få som bestemmer i denne supporterklubben?

 

Den stalinistisk/fascistiske linjen fortsetter ja...

Link to comment
Share on other sites

Så det er altså noen få som bestemmer i denne supporterklubben?

 

Den stalinistisk/fascistiske linjen fortsetter ja...

 

Det er nå en gang slik her i verden at man ikke kan ha "folkeavstemming" over hver minste lille ting, uten at vi snakker om fascisme av den grunn. Det gjelder ikke bare i denne sammenhengen, men i samfunnet i det store og det hele.

 

Det er ingen grunn til å bli krangelete og obsternasig av den grunn. Jeg mistenker deg nemlig for å ri et prinsipp her fremfor å ha et brennende ønske om å diskutere politikk. Det er mulig jeg tar feil.

Link to comment
Share on other sites

 

Så det er altså noen få som bestemmer i denne supporterklubben?

 

Den stalinistisk/fascistiske linjen fortsetter ja...

 

Er dette en humor jeg ikke forstår? Enhver organisasjon har da et styre? Supporterklubbens styre er valgt demokratisk av oss medlemmer. Du har en like stor stemmerett som alle andre, og det er bare å dukke opp på årsmøtene for å hevde din sak. Et demokratisk, folkevalgt styre har da ingenting med stalinisme og fascisme å gjøre?

Link to comment
Share on other sites

Et demokratisk, folkevalgt styre har da ingenting med stalinisme og fascisme å gjøre?

 

En skulle ikke tro det, nei.....

 

Så det er altså noen få som bestemmer i denne supporterklubben?

 

Den stalinistisk/fascistiske linjen fortsetter ja...

 

Følg med i The Gunners Post, eller på denne nettsiden. Der vil du få klar melding om når neste årsmøte er. Det er nomalt sett i august engang. Meld inn forslag, still opp og argumenter alt du er kar for. It`s a free world, Haraldac.

 

Det er jo godt mulig du ønsker Muhammed tegninger presentert også, for alt det vi andre vet.

Link to comment
Share on other sites

Støtter også styrets beslutning om å " nekte" debatter om politikk og religion. Det er jo det som er så glimrende med fotball at en kan samles om en ting uavhengig av religion,rase eller politisk overbevisning.

Link to comment
Share on other sites

Forumet bør styres av de som bruker forumet, og ikke av ledelsen i supporterklubben.

 

Mener du at alle som er her på forumet skal klare å komme seg ned på et årsmøte for å stemme?

 

tull og tøys.

 

Kjøre en avstemning på forumet, og la demokratiet seire.

Link to comment
Share on other sites

Forumet bør styres av de som bruker forumet, og ikke av ledelsen i supporterklubben.

 

Mener du at alle som er her på forumet skal klare å komme seg ned på et årsmøte for å stemme?

 

tull og tøys.

 

Kjøre en avstemning på forumet, og la demokratiet seire.

 

Som tidligere nevnt; Arsenal Norway er en særdeles demokratisk klubb. Det er årsmøte, og her velges styret i henhold til klubbens statutter. Dette styret er satt til å styre en frivillig organisasjon utfra de regler og statutter som finnes. Slik som enhver frivillig organisasjon må. Og denne supporterklubben har et særdeles kompetent styre. Vil du ha endringer å stiller du på årsmøtet og påvirker gjennom den demokratiske prosessen som skal til.

 

Å påstå at supporterklubben IKKE er en demokratisk organisasjon en hån mot de som legger 1000-vis av frivillige timer ned i dette arbeidet.

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor slettet du innlegget mitt der jeg på en saklig måte tok opp at jeg mente Kim var inhabil?

 

Fordi jeg ikke gidder den diskusjonen mer. Internettansvarlig ga ham sin fulle tillit, og da er case closed for min del. Har du problemer med dette, så ta det PM med ham. Enkeltdebattanter er ikke gjenstand for debatt.

Link to comment
Share on other sites

Forumet bør styres av de som bruker forumet, og ikke av ledelsen i supporterklubben.

 

Mener du at alle som er her på forumet skal klare å komme seg ned på et årsmøte for å stemme?

 

tull og tøys.

 

Kjøre en avstemning på forumet, og la demokratiet seire.

 

Tror du har misforstått hva et internettforum faktisk ER. For det første er det ikke noe som sier at et internettforum MÅ være demokratisk. DU kan opprette ditt eget forum, og kjøre det akkurat så diktatorisk som du måtte ønske Haraldc, uten at omverdenen kunne si noe på det. Når det gjelder DETTE forumet, så er ikke det et felleseie til de som deltar her, men faktisk eiendommen til supporterklubben. Derfor er det supporterklubben som har full rett til å styre dette forumet som det passer dem. Og supporterklubben, det er jo oss det - ihvertfall de aller fleste her inne - og supporterklubben har DEMOKRATISK bestemt hvordan dette forumet skal fungere; at man delegerer oppgaven med å administrere forumet til moderatorer, og at formet skal være fritt for politikk. Det kunne jo faktisk ledelsen i supporterklubben bestemt diktatorisk, men som andre her påpeker, denne supporterklubben er særdeles demokratisk, og de vedtak som er gjort er gjennomført i henhold til alminnelige og velfungerende demokratiske prinsipper.

 

Det er jo ikke i noe demokratisk forum, det være seg innenfor internasjonal eller nasjonal politikk, eller innenfor interesseorganisasjoner, at man har medlemsavstemming om hver eneste ting. Man har et årlig (eller hvert fjerde år) valg, der representanter blir valgt og der oppgaver blir delegert til disse. Fornuften tilsier jo at om man skal får gjort noe, så må tillitspersoner ha såpass frihet og armslag til å kunne ta beslutninger enten på egenhånd eller innenfor et styre. Og om en representant misbruker sin makt eller ikke skjøtter sine oppgaver, så risikerer vedkommede å miste tillit og bli avsatt ved neste valg. Slik er det, og sånn MÅ det være i et velfungerende demokrati. Naturligvis har alle rett til å si fra om man synes moderatorene ikke gjør jobben sin, eller om andre feil og svakheter man mener måtte være tilstede. Sånn sett greit å klage på Kim dersom man mener han driver forskjellsbehandling. Men da må man også akseptere at de man har klaget til ikke er enig. Og hvis man ønsker å bringe dette ett skritt videre eller forsøke å gjennomføre mer fundamentale endringer på forumet så må man faktisk ta det bryet verdt å ta det opp ved den rette anledningen, og i dette tilfellet ER det årsmøtet i supporterklubben. Innser man ikke dette forstår man rett og slett ikke de demokratiske spillereglene.

 

Naturligvis er ikke alt perfekt med dette forumet. Men så vidt jeg kan bedømme - som relativt regelmessig deltager på opptil et titalls forskjellige internettfora, og "observatør" på en hel rekke andre fora, så må jeg si dette forumet kommer meget fordelaktig ut. Det er faktisk få fora som har så stor takhøyde som dette, og som er så demokratisk fundert, og som likevel klarer å beholde en så høy saklighet og seriøsitet. Det er faktisk ganske imponerende, og det bør de som driver dette forumet i det daglige ta til seg, og føle seg stolte over. Keep up the good work! :-|

Link to comment
Share on other sites

Guest AlexanderS

Det burde være muligheter for å diskutere politikk på dette forumet, etter min mening. Jeg skal faen meg møte opp på det neste møtet og ta opp dette temaet!

Link to comment
Share on other sites

Guest AlexanderS

Ja, det synes jeg defintivt du bør gjøre! Ta gjerne opp noen matnyttige tema også.

 

Forstår ikke helt hva du mener her, men...

Link to comment
Share on other sites

....nei, nei. Det er da ikke mitt problem. Men som sagt; ta turen til Oslo. Årsmøtet er en trivelig seanse. Og slåss for din fanesak. I demokratiets ånd er det både din rett og din plikt.

hva mener du med matnyttige temaer, chaz?

Link to comment
Share on other sites

....nei, nei. Det er da ikke mitt problem. Men som sagt; ta turen til Oslo. Årsmøtet er en trivelig seanse. Og slåss for din fanesak. I demokratiets ånd er det både din rett og din plikt.

hva mener du med matnyttige temaer, chaz?

 

Du, det overlater jeg til AlexanderS å vurdere. Å debatere om politikk og religion skal kunne debateres på dette forumet under årsmøtet er i hvertfall IKKE matnyttig. But hey; it`s a free world.

 

Reiser du også inn på årsmøtet?

Link to comment
Share on other sites

Guest Ola Løvsletten

politikk på denne siden? nei takk, finnes jo drøssevis med sider man kan diskutere politikk, og jeg er interessert i politikk

 

 

men dette er jo en Arsenal-side for f...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...