Jump to content

Overganger


Internettansvarlig

Recommended Posts

The Sun kom med ei grei oversikt som gjeld åra 2004-07. Desse tala fortel om ein ytterst veldriven fotballklubb, samanlikna med tre ikkje fullt så veldrivne klubbar. For å seie det forsiktig. Tala fortel om ein klubb som evnar å kjempe i toppen kvart år trass i eit kjempemessig økonomisk handikap, og ikkje minst fortel dei om Wenger's storheit. Og om ein klubb som er på rett veg, trass skuffelsane den siste tida. Det gjeld å sjå tinga i eit større perspektiv.

 

Chelsea lever på Abramovich' nåde, og kva som skjer den dagen han gjev opp ville eg ikkje like å tenkje på dersom eg var Chelsea-supportar.

 

Liverpool verkar å være i krise både økonomisk og i styrerommet. Eit prov på det siste må være soga om Peter Hill-Wood som vart invitert på middag på Anfield i samband med CL-kampen. Det vart til at vertane ikkje tok seg bryet med å møte til middagen likevel. Hill-Wood likar dårleg bomturar av dette slaget, og var naturleg nok rasande. Ikkje akkurat same stil og klasse over Liverpool som det faktisk ein gong var.

Link to comment
Share on other sites

Chelsea lever på Abramovic' nåde, og kva som skjer den dagen han gjev opp ville eg ikkje like å tenkje på dersom eg var Chelsea-supportar.

 

Chelsea er vel fortsatt i milliongjeld, om jeg ikke tar feil?

Jeg er også i milliongjeld, uten sammenligning for øvrig ;)

Men du mente kanskje milliardgjeld?

Link to comment
Share on other sites

Chelsea lever på Abramovic' nåde, og kva som skjer den dagen han gjev opp ville eg ikkje like å tenkje på dersom eg var Chelsea-supportar.

 

Chelsea er vel fortsatt i milliongjeld, om jeg ikke tar feil?

 

Abramovich har innløyst all ekstern gjeld klubben hadde. Chelsea's gjeld er såleis eit rentefritt lån på £270 millionar frå Abramovich. (Tal frå 2006, kjelde The Telegraph.) Eg vil tru dette lånet no er enda større, i og med Abramovich også må dekke inn dei årlege underskota. Det er ikkje sikkert Abramovich vil krevje desse pengane attende fordi dei er omgjort til aksjar i Chelsea FC. Skulle han gjere det den dagen han er ferdig med Chelsea er det klart at klubben har eit problem. Uansett kva som skjer vil det verte ein ny kvardag for Chelsea-supportarane, når klubben må forhalde seg til pluss og minus i rekneskapet som ein kvar annan anstendig fotballklubb.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...